Maahanmuutto ansaitsee ohjelmansa


Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Antti Saartenoja.
Etelä-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtaja Antti Saartenoja.

Viime aikoina on vihdoin herätty siihen tosiasiaan, että työikäisen väestön väheneminen muodostaa yhteiskunnalle keskeisen kasvun esteen ja julkisen talouden kestävyysongelman. Lisäksi on suuri yhteisymmärrys siitä, että ainut lääke ongelmaan on maahanmuuton lisääminen. Näin on myös Etelä-Pohjanmaalla, jossa tilannetta pahentaa vielä erityisen negatiivinen muuttotase.

Maahanmuuton edistämiseksi ja maahanmuuttajien palvelujen parantamiseksi on maakunnassa meneillään monia eri hankkeita ja asiaa edistämään on perustettu erilaisia työryhmiä. Toistaiseksi kehitys on ollut kuitenkin hidasta ja Etelä-Pohjanmaa on jäänyt maahanmuutossa Suomen maakuntien häntäsijoille. Toimintakenttä on myös melko pirstaleinen, eikä maakunnallisella tasolla ole määritelty selkeitä yhteisiä kehittämistavoitteita ja toimenpiteitä.

Keskusteluissa onkin noussut esiin tarve laatia maakunnallinen maahanmuutto-ohjelma. Ohjelma tulisi pitämään sisällään maahanmuuton taustat, tavoitteet ja toimenpiteet seurantoineen. Ohjelman laadinnan vetovastuuta on soviteltu Etelä-Pohjanmaan liiton harteille. Liitolla on tähän valmiudet, mutta tulee muistaa, että ohjelman tulee pystyä sitouttamaan taakseen kaikki merkittävät toimijat. Se tuleekin laatia laajassa vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kesken.

Me tulemme lähivuosina saamaan runsaasti uusia eteläpohjalaisia rakentamaan tätä maakuntaa, Maahanmuutto-ohjelman avulla kehitystä voidaan ymmärtää, siihen voidaan varautua, ja jossakin määrin jopa hallita.

Antti Saartenoja,
Suunnittelujohtaja
Etelä-Pohjanmaan liitto