Miten aluettamme käytetään 2050


Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Antti Saartenoja.

Tulevaisuuteen kurkistelu on kiehtova laji. Olen siinä suhteessa onnekas, koska tulevaisuustyö on yksi Etelä-Pohjanmaan liiton leipälajeista. Alueemme kehityksen ohella pohdimme työksemme myös maakunnan aluerakenteen ja alueen käytön tulevaisuutta. Siinä maakuntakaava on keskeinen työkalu.

Maakunnan alueen käytön raamit muodostuvat sen luonnonmaantieteellisistä olosuhteista yhdistettynä ihmisen toimintaan. Ihminen on pyrkinyt maksimoimaan alueesta saatavan hyödyn soveltaen osaamistaan ja kulloinkin käytössä olevia teknologioita luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin ja esteisiin. Toisinaan hyödyn maksimointi on ollut lyhytnäköistä luonnon riistoa, mutta onneksi olemme onnistuneet luomaan myös kestävää alueen käyttöä. Tulevaisuutemme ratkaisee se, kumpi näistä kahdesta tavasta käyttää aluetta tulee vallitsevaksi.

Asuminen, liikenne, energia, elinkeinot ja ihmisen kulutustarpeiden tyydyttämiseksi tarvittavat luonnonvarat käyttävät kukin aluetta omalla tavallaan. Vaikka äkkiseltään tuntuu siltä, että onhan täällä lääniä, on käytännössä maakunnan alue lähes kokonaan otettu näiden toimintojen käyttöön. Jos myös suojelualueet lasketaan mukaan, vaikkapa ekosysteemipalvelujen tuottajana, alueemme käyttöaste lähenee 100 prosenttia.

Ei siis ole vaikea ennustaa, että alueen käyttö tulee olemaan kamppailua eri käyttötarpeiden välillä. Tai että kamppailu eri tarpeiden välillä tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa. Kaikille eri toiminnoille tulisi löytää riittävästi sijaa siten, että yksi ei pilaa toista. Jossakin pitäisi olla myös reserviä sellaisille tarpeille, joista meillä ei vielä ole tietoa. Esimerkkinä mainittakoon tuulivoima, jonka tarpeet olivat vielä kymmenkunta vuotta sitten lähes nollassa. Varmaksi voidaan myös sanoa se, että alueen käytön tulee tästedes olla hiilineutraalia tai -negatiivista, mitä se sitten milloinkin tarkoittaa.

Kaiken tämän edessä maakuntakaava on se väline, jonka tulee kyetä ratkomaan alueemme käyttöön liittyvät nykyiset ja tulevat tarpeet ja ristiriidat. Etelä-Pohjanmaan liitto onkin ryhtymässä tehtävään ja tulee käynnistämään kokonaismaakuntakaavan uudistuksen tämän vuoden aikana. Tavoitteena on saada kaava valmiiksi tulevan valtuustokauden aikana. Valtuustokausi on merkittävä siksi, että alueen käytön suunnittelu on aina myös poliittinen prosessi. Politiikka määrittää sen arvopohjan, jolle kaava laaditaan. On myös erittäin tärkeää, että meneillään oleva maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, joka koskee myös maakuntakaavoitusta, antaisi maakuntakaavalle riittävät valtuudet ja välineet tehtävänsä toteuttamiseen.

Antti Saartenoja
suunnittelujohtaja