Tanssitaide koronan aikana


Kehoon kudottu -tanssiteos.

Keväällä 2020 koko tanssin kenttä joutui uudelleen miettimään, kuinka toimia koronapandemian aiheuttamien rajoitusten sekä suositusten varjossa. Esityksiä ja tapahtumia jouduttiin perumaan tai siirtämään, lapsille suunnattuja työpajoja ei voitu toteuttaa kouluissa eikä ikäihmisten viriketoiminta ollut mahdollista. Pohjanmaan tanssin aluekeskus, jonka päätarkoituksena on tukea tanssin ammattilaisia, järjestää esityksiä ja tapahtumia ja mahdollistaa tanssitaiteen kokemisen erilaisen osallistavan toiminnan kautta, joutui nopeasti reagoimaan haastavaan tilanteeseen.

Poikkeustila on alleviivannut kuinka tärkeä sekä avoin taidemuoto tanssi on. Vaikka voidaan sanoa, että tanssi on vielä marginaalinen taidemuoto alueella, eittämättä sillä on mahdollisuus puhutella ja koskettaa laajaa yleisöä sekä osallistujakaartia. Koska tanssitaiteen keskiössä ovat keho sekä kehollinen kommunikaatio, kaikki voivat osallistua tanssin kokemiseen ja tekemiseen. Esim. kouluissa toteutettavat työpajat opastavat lapsia omaan ilmaisuun sekä luovuuteen, antaen tilaa osallistujalle olla oma itsensä aktivoiden kehoa oppimisprosessissa.

Tanssitaide itsessään on aina ollut muuntuva sekä monimuotoinen taidemuoto, ammentaen vaikutteita muista taiteenaloista ja tuoden uusia näkökulmia taiteen tekemiseen yleisesti. Ja tanssin ytimessä on tietenkin luovuus, luovuus tehdä asioita uusin tavoin ja luoda muutoksia.

Siirtymä digitaaliseen ja sovellettuun työskentelyyn oli aika helppoa. Digitaaliset sisällöt sekä avoimet ulkona tapahtuvat esitykset ovat mahdollistaneet sen että tanssi on saavuttanut enemmän ihmisiä.  Esim. keväällä ja kesällä aluekeskuksen tanssitaiteilijat tuottivat luovan liikkeen ja tanssi-improvisaation työpajavideoita ikäihmisille. Tallenteita jaettiin Seinäjoen, Vaasan ja Kokkolan kaupunkien hoivalaitoksille. Yhteensä videoita on nyt käytetty noin 139 kertaa. Yleensä 139 tavallisen työpajan pitäminen ei ole ollut mahdollista.

Vieraileva tanssiryhmä Tanssilähettiläät jalkautui kesällä pop-up esitysten sekä osallistavan toiminnan kautta Seinäjoen kaupunkikuvaan. Jos poikkeusaika ei olisi pakottanut toimintaa ulkotiloihin, esitykset eivät olisi saavuttaneet samaa katsojamäärää lisäten tanssitaiteen saatavuutta ja näkyvyyttä.

Poikkeusaika on alleviivannut esitystoiminnan, kohtaamisten sekä yhdessä tekemisen ja kokemisen tärkeyden. Tämä vuosi on antanut uutta puhtia ja uusia ideoita tanssitaiteen edistämiselle ja tuonut uusia työtapoja ja toimintamalleja.

Loppuvuodesta on vielä mahdollista kokoontua tanssitaiteen ääreen, kun Kehoon kudottu –teos esitetään Seinäjoella. Tietenkin käsihygienia, turvavälit ja kasvomaskit huomioon ottaen.

Tanssia, tekstiä, elävää musiikkia ja tiedettä yhdistävä näyttämöteos nähdään Seinäjoen nuorisokeskuksessa sunnuntaina 29.11. Klo 15:00. Hanna Korhosen, Laitakaupungin orkesterin ja työryhmän teos pohjautuu FT Marjo Kamilan ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuonna 2015 keräämään tutkimusaineistoon, joka käsittelee muistelukirjoitusten kautta kirjoittajien omien kehomielikuvien ja ulkonäkökäsityksen muotoutumista ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Lisätiedot esityksestä ja lippuvaraukset puhelimitse numerosta 045- 1364372 tai sähköpostitse osoitteesta annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi . 

* * * * * * 

Pohjanmaan tanssin aluekeskus
Pohjanmaan tanssin aluekeskus aloittanut toimintansa 2010 ja toimii Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Toiminta saavuttaa vuosittain noin 7500-8000 henkilöä.

Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen tehtäviä ovat:

  • mahdollistaa tanssin ammattilaisten työskentelyä ja taiteen vapauden toteutumista
  • lisää tanssitaiteen tasa-arvoista saatavuutta ja saavutettavuutta asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta
  • toteuttaa tanssitaiteen kasvatustyötä ja lisää tietoa tanssitaiteen mahdollisuuksista
  • parantaa tanssitaiteen asemaa taide-, kulttuuri- sekä hyvinvointimuotona

Aluekeskus järjestää esityksiä; tukee tanssin ammattilaisia; tuottaa työpajoja lapsille ja nuorille, ikäihmisille sekä muille kohderyhmille; tuottaa monitaiteista toimintaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa; toimii alueellisena tanssin asiantuntijana.

* * * * * * 

Annika Sillander
Toiminnanjohtaja
Pohjanmaan tanssin aluekeskus

www.pohjanmaantanssi.fi
FB: Pohjanmaan tanssin aluekeskus
Insta: pohjanmaantanssi

Kuva: Kehoon kudottu -teos, tanssija Hanna Korhonen