Unelmista rakennetaan Eteläpohjalaista tulevaisuutta


Kehittämisasiantuntija Miika Laurila

Käynnistimme viime viikolla eteläpohjalaisille nuorille ja nuorille aikuisille suunnatun kilpailun, jossa tarkoituksena on kuvata Etelä-Pohjanmaan myönteistä tulevaisuutta vuonna 2050. Millaisena tulevaisuus nuorille näyttäytyy ja millaisen he haluaisivat sen olevan? Millaisia unelmia heillä on? Millaista elämän Etelä-Pohjanmaalla tulisi olla, jotta unelmat olisi mahdollista saavuttaa?

Vuosi 2050 tuntuu olevan yhä kaukana, mutta loppujen lopuksi se on yllättävän lähellä. Tämän päivän alle kolmikymppiset ovat vahvasti yhä työelämässä mukana. Monet elävät ruuhkavuosia, toisilla taas työuran loppu on alkanut häämöttää. Toiset voivat opiskella uutta alaa tai hakea elämälleen uutta suuntaa. Ei ole yhdentekevää, millaisia päätöksiä 2020-luvulla teemme.

Kilpailussa annettu haaste ei ole helpoimmasta päästä, koska teimme tietoisen valinnan pitäytymisessä toivottavissa tulevaisuudenkuvissa. Unelmien ja visioiden kuvaaminen aikana, jolloin eletään nuorten kannalta kaikkein intensiivisimpiä ja epävarmimpia vuosia, on vähintäänkin haasteellista.

Vuoden 2015 nuori eteläpohjalainen taiteilija Ville Vuorenmaa kuvasi parikymppisenä kappaleessa ”Digimaailmassa” miltä tulevaisuus näyttäytyy ja tuntuu.

”On pakko pysyä rytmissä mukana
vaikka olisi rikki on pakko olla kunnossa
Peltojen tilalla on toimistotaloja ja parakkeja
Ikivihreiden laulujen aiheiden paikalla parkkipaikkoja
Muistojen nuoruus säilyy ylivoimaisen kirkkaana
Nykyhetki raskaana taakkana
Kaikki tuleva pelottavana
Tulevaisuus pelottavana”

Kuvaukseen on helppo samaistua, kun muistelen oman opiskelutaipaleeni alkuvaihetta vuosikymmen sitten. Teknologian kehitys on kiihtynyt 2000-luvun alkupuoliskolta huomattavasti, kuten myös muutokset työelämässä. Lisäksi elämäämme varjostavat entistä enemmän globaalit kriisit. Ei olekaan ihme, että tulevaisuusahdistus on viime vuosina lisääntynyt.

Miten tulevaisuutta voitaisiin tulkita valoisammin? Miltä elämä Etelä-Pohjanmaalla näyttäisi, jos saisimme ilmastonmuutoksesta aiheutuvat haasteet tai globaalit kriisit ratkaistuksi? Maaseutua ei uhkaisi hidas näivettyminen ja hyvän elämän rakennuspalikat ovat kaikkien saatavilla. Kaipaammeko mennyttä hitaampaa yhteiskuntaa vai johdattaako teknologinen kehitys meidät uuteen kukoistukseen?

Toivomme, että kilpailu haastaa nuoret pohtimaan omia tulevaisuuden näkymiään ja haaveitaan. Mielenkiinnolla odotamme, millaisia teoksia nuorilta saamme ja millainen kuva niistä välittyy. Kilpailulla on arvokas tavoite myös siinä, että nuorten näkökulmat tulevat esiin ja heille tarjotaan mahdollisuus antaa panoksensa Etelä-Pohjanmaan kehittämiseen. Tulevaisuus kuuluu kaikille − erityisesti nuorille.

Nuoret ovat maakunnan tärkein tulevaisuusinvestointi.

Miika Laurila
Kehittämisasiantuntija

www.epliitto.fi/unelmakokka

Unelmakökän logo