Uutta kohti


Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Asko Peltola.

Alkukesän kuntavaalien myötä valta vaihtuu myös kuntayhtymissä. Etelä-Pohjanmaan liittoon saadaan uudet päättäjät tämän syksyn aikana.

Demokratia vaatii toteutuakseen vapaita vaaleja säännöllisin väliajoin. On upeaa ja tärkeää, että ehdolle eri tehtäviin löytyy riittävästi innokkaita. Organisaatiothan eivät itse mitään päätä, vaan sen tekevät niissä toimivat ihmiset.

Koronapandemian vähitellen hellittäessä emme palaa samaan maailmaan kuin aiemmin. Monet toimintatavat ovat muuttuneet ja vieläpä hyvään suuntaan. Etäkokouksista on tullut arkipäivää, mikä tulee näkymään entistä vahvemmin myös liiton toiminnassa.

Uudet luottamushenkilömme saavat päätettävikseen kotiseutumme kehittämisen lähivuosien suuntaviivat. Huomisen Lakeus -asiakirjoissa kurkistetaan niin vuosikymmenten päähän kuin tulevaan valtuustokauteenkin. Tuo paketti on nyt lähdössä lausunnolle kuntiin ja tulee maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi joulukuulla.

Paljon muutakin uutta pistetään vireille. Maakuntakaavoitukseen liittyen selvitetään ilmastonmuutosta ja kiertotalouden mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalla. Tietoliikenneyhteyksiä parannetaan niin laajalti kuin mahdollista. Monenlaiset hankkeet tuovat tuoretta toimintaa alueellemme.

Vajaan puolen vuoden kuluttua järjestetään maassamme ensimmäiset suorat alueelliset vaalit. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuustoon valitaan 59 päättäjää suuntaamaan maakuntamme sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoiminnan kehittämistä.

Mielenkiintoista on nähdä, millaiseksi lakisääteisiä tehtäviä hoitavan hyvinvointialueen suhde muodostuu kehittämistehtävistä vastaavaan maakunnan liittoon. Tätä pohditaan parhaillaan valtakunnallisestikin erilaisissa työryhmissä. Ensimmäisenä tavoitteena olkoon kuitenkin nostaa aluevaalien äänestysaktiivisuus kesän kuntavaaleja korkeammaksi.

*****

Uutta kohti olen itsekin menossa. Mielenkiintoinen työni Etelä-Pohjanmaan liiton johdossa päättyy ensi keväänä, ja tuoreilla maakuntavaltuutetuilla on joulukuun kokouksessaan edessään monen muun tärkeän asian lisäksi seuraajani valinta.

Maailma muuttuu ja vetäjät vaihtuvat – ja hyvä niin. Oleellista on nähdä, että muutokseen sisältyy aina mahdollisuuksia uudistumiseen. Se on välttämätön edellytys ajassa mukana pysymiseksi.

Parhaiten pärjännee ”entisen mummon” asenteella. Pitkän radiohaastattelun lopuksi hän huokasi: ”Mikään ei ole niin kuin ennen… Kaikki on paljon paremmin!”

Toimeliasta syksyä!

Asko Peltola
Maakuntajohtaja