Yrittäjyysmaakunta tarvitsee toimivan infran


Heli Seppelvrita.

Maakunnilla on omanlaisensa piirteet ja vahvuudet. Etelä-Pohjanmaalle on ominaista poikkeuksellisen hajautunut asutus- ja yhdyskuntarakenne. Tämä tarkoittaa sitä, että väestö ei ole niin keskittynyt ja pakkautunut kuntakeskuksiin, seutukeskuksiin ja maakuntakeskukseen kuin maassa keskimäärin. Samoin yrityksiä sijaitsee maakunnan eri osissa. Voisikin todeta vastoin yleistä puhuntaa, että maakuntamme on laajasti elinvoimainen. Toki tilanne aiheuttaa kunnille ja hyvinvointialueille haasteita palveluiden tuottamisessa sekä yrityksille työvoiman saatavuuden näkökulmasta.

Kun olemme Etelä-Pohjanmaalla, olemme yrittäjyysmaakunnassa. Maakunnassa on eniten yritystoimipaikkoja ja myös eniten teollisuuden toimipaikkoja suhteessa asukaslukuun. Alueella kehitetään uusia innovaatioita ja tarjotaan ratkaisuja aktiivisesti globaaleihin ongelmiin. Vihreän siirtymän isoja hankkeita ja suunnitelmia sijaitsee eri puolilla Etelä-Pohjanmaata. Uusimpina mainittakoon uuden energiateknologian investoinnit Alajärvellä aurinkoenergiaan ja Kurikan biokaasuekosysteemin kehitystyö.

Mutta mikä mättää? Liikenneyhteydet. Hajautuneen yhdyskuntarakenteen maakuntana meillä on runsaasti alemman asteista tieverkkoa. Huonokuntoisten teiden ja siltojen määrä kasvaa jatkuvasti, ja tierekisterin mukaan päällysteiden kunto on huono tai erittäin huono merkittävässä osassa Etelä-Pohjanmaan seutu- ja yhdysteitä. Ruokamaakuntana tulee huomioida, että alkutuotanto on kovaa teollisuustoimintaa ja teillä liikkuu paljon myös raskasta kalustoa.

Aihe puhututtaa maakuntaa. Alemman asteisen tiestön kunnosta on puhuttu myös valtakunnan tasolla pitkään ja korjausvelka kasvaa kasvamistaan. Etelä-Pohjanmaan liitto on teeman kanssa päivittäin tekemisissä liikennehankkeiden edunajajana, maakuntakaavaviranomaisena ja maakunnallisen liikennejärjestelmätyön koordinoijana. Alemman asteinen tiestö on vahvasti mukana myös liiton edunvalvonnan tavoitteissa. Esitämme seuraavaan hallitusohjelmaan alemman asteiselle tieverkolle 500 miljoonan euron suuruista huoltovarmuuspakettia. Myös pohjalaismaakuntien liikenneseminaarissa 25.10 kannettiin huolta viisi- ja nelinumeroisista teistä. Kuka pitää suututtaa, että asia menee eteenpäin?

Huoltovarmuuspakettia odotellessa, turvallisia liikkumisen kilometrejä lukijoille pimenevissä päivissä!

Heli Seppelvirta
maakuntajohtaja