Alavuden avustamiseen myönnettiin valtion rahoitusta


Kasoittain kolikoita

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan liitolle 200 000 euroa rahoitusta Alavuden tukemiseen paikallisen äkillisen rakennemuutoksen (PÄRM) tilanteen takia. Valtion rahoitusta haettiin Alavudella sijaitsevan ovivalmistaja Mattiovi Oy:n tehtaan sulkemisen sekä muiden aluetaloudellisten iskujen vuoksi. 

Matti-Ovi Oy on siirtämässä Alavuden tehtaan toiminnan kokonaisuudessaan Kuopioon, mikä merkitsee 98 työpaikan menetystä alueella ja noin 90 henkilön irtisanomista. Tuotanto tehtaalla päättyi tammikuussa ja tehdas on määrä sulkea kesäkuussa 2024. Tuotannon alasajo heikentää alueen työllisyystilannetta ja nostaa työttömyysastetta seututasolla noin 2 prosenttiyksiköllä. 

Alueella on käynnissä muitakin aluetaloutta haastavia tilanteita. Malviala Oy:n korpputehdas paloi Alavuden Töysässä tammikuussa, ja toiminta on siitä lähtien ollut osittaisten väliaikaisjärjestelyjen varassa. Lisäksi Alavuden betoni Oy:n tuotanto on lakkautettu toistaiseksi, mikä koskettaa noin 50 työntekijää. 

Myös sosiaali-, terveys- ja koulutussektorilla on käynnissä muutosneuvotteluja, jotka kytkeytyvät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Kuusiolinna Oy:n palvelujen uudelleen järjestelyihin sekä koulutussektorin sopeuttamistarpeisiin. Käynnissä olevat tilanteet voivat pahimmillaan vähentää alueelta yli 250 työpaikkaa. 

Rahoituksella tuetaan uusien työpaikkojen syntymistä 

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) käynnisti Alavuden tilanteen takia PÄRM-toimintamallin, laati tilanneanalyysin ja kokosi alueellisen koordinaatioryhmän. Koordinaatioryhmä on laatinut alustavan toimenpide-esityksen, jonka avulla alueen tilannetta pyritään kohentamaan. 

Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämän 200 000 euron koordinaatiorahoituksen jakamisesta vastaa Etelä-Pohjanmaan liitto. Liitto myöntää rahoitusta koordinaatioryhmässä sovittuihin toimenpiteisiin. 

Rahoitusta käytetään toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on monipuolistaa alueen elinkeinorakennetta ja vahvistaa matkailupotentiaalia. Toimenpiteillä edistetään olemassa olevan ja uuden yritystoiminnan kasvua, uusien työpaikkojen syntymistä sekä kunnan elinvoimaisuuden vahvistumista. Lisäksi rahoituksella katetaan koordinaatiohankkeen henkilöstökuluja. 

Lisätietoja: maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, p. 040 5294 638, aluekehitysjohtaja Heli Rintala, p. 0400 172 202.