Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta 10.6.2024


Puheenjohtajan nuija.

Alajärven biotalousterminaalille rahoitusta 

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) käsittelee suurimmat Etelä-Pohjanmaalle suunnitteilla olevat EU:n alue- ja rakennepolitiikan hankkeet. Yhteistyöryhmä näytti tänään kokouksessaan vihreää valoa Alajärven biotalousterminaalin rahoittamiselle. Bioterminaalialuetta on tarkoitus käyttää pääasiassa puupohjaisten energiajakeiden jatkojalostukseen, varastointiin ja lajitteluun, ja sen avulla haetaan uutta kasvua alueen metsäenergia-alalle.  

Hankkeen toteuttaa Alajärven kaupunki, jonka alueella on paljon metsätalouden yritystoimintaa. Alajärvi lähialueineen on lisäksi ollut yksi maakunnan suurimmista turvetuotantoalueista, ja terminaalin tavoitteena onkin luoda mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle sekä auttaa turvealan toimijoiden uudelleentyöllistymistä. 

Hankkeen aikana kartoitetaan halukkaita yrityksiä terminaalialueen käyttäjiksi ja suunnitellaan sekä toteutetaan terminaalialueen rakentaminen. Terminaali on määrä saada käyttöön viimeistään vuoden 2026 aikana. Terminaalin keskeinen sijainti vähentää metsäenergiaan liittyviä kuljetusmatkoja, mikä vähentää päästöjä. 

Biotalousterminaalille on haettu rahoitusta Etelä-Pohjanmaan liiton JTF-hausta reilut 780 000 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on lähes 335 000 euroa, eli kokonaisuudessaan kyse on yli miljoonan euron hankkeesta. Hanke etenee seuraavaksi Etelä-Pohjanmaan liiton päätösvalmisteluun. 

EU:n JTF-rahaston tarkoituksena on tukea alueita ja toimialoja, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten vaikuttaa. Suomessa rahastolla kompensoidaan turpeen energiakäytön puolittamisesta koituvia haittavaikutuksia.

Aron teollisuusalue – uusiutuvaa energiaa ja bioteollisuutta

MYR puolsi kokouksessaan niin ikään JTF-rahoituksen myöntämistä Aron teollisuusalueen kehittämiseen Kauhajoella. Aron teollisuusalue – uusiutuvaa energiaa ja bioteollisuutta -hankkeen tavoitteena on ratkaista alueen hulevesiongelma sekä laajentaa teollisuusaluetta hiilineutraalin yritystoiminnan keskittymäksi. 

Hankkeen toteuttaa Kauhajoen kaupunki. Hulevesiongelmaan puuttumiseksi teollisuusalueelle on tarkoitus rakentaa hulevesirunkolinja, joka käsittää yli kilometrin mittaisen purkuputken. Lisäksi alueelle rakennetaan uusiutuvan energian tuotannon materiaalien ja kuljetuskaluston välivarastointialue. Parannukset mahdollistavat mm. vihreään vetyyn, biokaasuun ja biohiileen liittyvien toimintojen sijoittumisen teollisuusalueelle. 

Hanke pyrkii osaltaan luomaan uutta yritystoimintaa turvetuotannon tilalle, jolla on ollut suuri aluetaloudellinen vaikutus Kauhajoella. Alueella on jo toteutettu merkittäviä uusiutuvan energian hankkeita ja lisää on suunnitteilla. Aron teollisuusalueen kehittäminen jatkaa osaltaan Kauhajoen elinvoiman lisäämistä vihreän energian avulla. 

Teollisuusalueen kehittämiseen on haettu rahoitusta Etelä-Pohjanmaan liiton JTF-hausta lähes 900 000 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on puolestaan lähes 400 000 euroa, eli hankkeen kokonaiskustannukset ovat miltei 1,3 miljoonaa euroa. Hanke etenee seuraavaksi Etelä-Pohjanmaan liiton päätösvalmisteluun.

Lisätietoja:

  • Aluekehitysjohtaja Heli Rintala, p. 0400 172 202.

Tiedote 10.6.2024 pidetystä Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta.

EU-lippulogo, jossa teksti Euroopan unionin osarahoittama.