EAKR-päätöksenteko saatiin viimein käyntiin  


Maakuntien liitot voivat nyt tehdä EURA2021-järjestelmässä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankepäätöksiä tietyissä hanketyypeissä. Päätöksiä voidaan toistaiseksi tehdä vain yhden toteuttajan kehittämishankkeille.  

Etelä-Pohjanmaan liitossa on torstaihin 23.3. mennessä tehty kolme myönteistä EAKR-hankepäätöstä, joilla on myönnetty tukea yhteensä lähes 740 000 euroa. Hankkeet ovat:  

  • Lukaker – Luontokadon ehkäisy kestävällä ruokatuotannolla (Turun yliopisto) 
  • Digitaalinen portaali toiminnan suunnitelmallisuuteen ja ennakoitavuuteen (Seinäjoen kaupunki) 
  • Future Frami Food Lab – Etelä-Pohjanmaan elintarviketeknologian tulevaisuusinvestointi, kestävien kasvis-, valmisruoka- ja lihateknologioiden sekä tuotantomenetelmien kehittäminen (Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy) 

Kone- ja laiteinvestointeja sisältävien hankkeiden sekä usean toteuttajan ryhmähankkeiden päätöksenteko ei vielä ole mahdollista. Niiden päätöksenteko saadaan käyntiin kevään aikana.  

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa (JTF) edes hakemusten jättäminen maakunnan liittoon ei vielä ole mahdollista, ja haun avautumista joudutaan odottamaan huhtikuun loppupuolelle saakka.  

EURA2021-järjestelmän valmistumisen kohtuuttoman kauan kestäneet vaiheet ovat aiheuttaneet harmia ja hankaluuksia tietenkin etenkin hanketoteuttajille, jotka joutuvat odottamaan rahoituspäätöksiä. Myös rahoittajaviranomaisen työt ovat kasautuneet, kun päätöksenteko on ollut jumissa ja hakemuksia on kertynyt odottamaan päätöskäsittelyä.  

− Toki hankkeiden käynnistäminen toteuttajan riskillä on ollut mahdollista, ja Etelä-Pohjanmaan liitto on informoinut hakijoita heti kun on tiedossa, lähdetäänkö hakemusta käsittelemään myönteisenä vai kielteisenä eteenpäin, aluekehitysjohtaja Heli Rintala sanoo. 

Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä EURA2021-julkaisuaikataulu löytyy rakennerahastot-sivustolta

Tarjolla tietoa Etelä-Pohjanmaan liiton hankerahoituksen kohdentumisesta 

Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuille on rakennettu käyttäjäystävällinen raportointityökalu, joka toimii avoimen tiedon lähteenä kaikille liiton hankerahoituksen kohdentumisesta kiinnostuneille. Työkalun avulla voi tarkastella Etelä-Pohjanmaan liiton 1.5.2022 jälkeen rahoittamia EU-osarahoitteisia hankkeita ja kansallisia AKKE-hankkeita. Raportointi antaa tärkeää tietoa niin päättäjille, kunnille, uusille ja nykyisille hankehakijoille kuin suurelle yleisöllekin. 

Verkkosivulta näkee yhdellä silmäyksellä muun muassa rahoituksen kohdentumisen rahoituslähteittäin ja toteuttajittain. Siellä voi myös tarkastella, miten rahoitus painottuu älykkään erikoistumisen strategian tärkeimpien teemojen kesken. Lisäksi raportoinnin avulla pääsee tarkastelemaan kaikkien rahoitettujen hankkeiden tiivistelmiä. 

Tietokantaa päivitetään sitä mukaa, kun hankepäätöksiä tehdään. Toistaiseksi hankemassa on pieni ja yksittäiset isot päätökset vaikuttavat yhteenvetotuloksiin, mutta kunhan päätöksenteko EU-hankkeissa pääsee kunnon vauhtiin, työkalun avulla voi hahmottaa nopeasti rahoituksen painopisteet.  

Tutustu hankeraportointiin »  

Lisätietoja: Aluekehitysjohtaja Heli Rintala p. 0400 172 202 

Logo, jossa EU:n tähtilippu ja teksti Euroopan unionin osarahoittama.