Etelä-Pohjanmaa on valittu vetämään eurooppalaista ruoka-alan järjestelmiä kehittävää Food Systems -ryhmää


− Food Systems -ryhmän vetovastuu on Etelä-Pohjanmaan kokoiselle maakunnalle suuri kunnia, tunnustus osaamisestamme ja myös osoitus aktiivisuudestamme eurooppalaisilla kentillä, iloitsee maakuntajohtaja Asko Peltola.

Food systems tarkastelee ruoka-alaa laajasti ruokajärjestelmänä. Etelä-Pohjanmaan liitto toimii siinä yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Ryhmän aloitustilaisuus järjestettiin 22.10.2021 ja siihen osallistui 30 aluetta yhdeksästä maasta. Lähikuukausien aikana ryhmälle laaditaan alustava toimintasuunnitelma ja keväällä 2022 järjestetään kansainvälinen tapaaminen Seinäjoella.

Kuvio esittää ruoka-alan järjestelmien rakentumisen suhteessa elinkeinoelämään ja kulujttajiin.
Kuvio: Food Systems kokonaisuus

Food systems -työryhmä on osa eurooppalaista maa-, metsätalous- ja ruoka-alojen European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry (ERIAFF) -verkostoa. Etelä-Pohjanmaan liitto on ollut sen jäsen vuodesta 2012 alkaen. ERIAFF on alueiden verkosto, jossa on mukana 50 varsinaista jäsenaluetta ja 38 tarkkailijajäsentä 21 maasta. Verkostossa toimii yhdeksän ­­työryhmää, joista uusin on Food Systems. Etelä-Pohjanmaa on mukana kahdessa muussakin työryhmässä, joista  High Tech Farming edistää teknologian hyödyntämistä maataloudessa ja Consumer Involvement in Agrofood Innovation korostaa kuluttajakäyttäytymisen merkitystä ruoka-alan innovaatiotoiminnassa.

Verkostojen yhteyshenkilöinä toimivat Etelä-Pohjanmaan liitossa kansainvälisten asioiden päällikkö Pia Kattelus ja Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ruoka-alan tutkimus- ja kehittämispäällikkö Taru Mäki ja elintarviketeknologian tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioasiantuntija Karri Kallio.

Lisätietoja:

Taru Mäki, p. 040 830 4105

Karri Kallio p. 040830 0412

Pia Kattelus p. 040 6825 537