Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartta -hanke on käynnistynyt


Talvimaisema peltolakeudella.

Etelä-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt hankkeen, jossa laaditaan Etelä-Pohjanmaan maakunnan ilmasto- ja kiertotaloustiekartta yhdessä sidosryhmien kanssa. Tiekartan taustalla ovat vuoteen 2035 saakka ulottuvat kansalliset ja kansainväliset ilmasto- ja kiertotaloustavoitteet, jotka edellyttävät myös Etelä-Pohjanmaalta toimenpiteitä. Hankkeen tarkoituksena on tukea erityisesti alueella toimivia julkisorganisaatioita. Ilmasto- ja kiertotaloustyö tukee Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa 2018-2021 sekä uutta valmistelussa olevaa maakuntaohjelmaa.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Liisa-Maija Hurme.

Hankeaika on 1.5.2021-30.4.2022 ja hankkeen rahoittajana toimii Etelä-Pohjanmaan liitto AKKE-rahoituksella.

Keskeiset toimenpiteet aikajanalle

Tiekartta pohjautuu tutkimustietoon, kansallisiin strategioihin ja ohjelmiin sekä keskusteluihin eri toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tiekartta sisältää tilannekuvan ja tavoitteet sekä toimenpiteet Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden toteuttamiseksi. Tiekartan toimenpiteiden aikajänne ulotetaan lähivuosiin, ja tarkoituksena on esittää mahdollisimman konkreettisia toimenpiteitä, jotka lyhyellä tähtäimellä edistävät ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden pitkän aikavälin toteutumista. Tiekartan toimenpiteille osoitetaan vastuutahot ja työn aikana määritellään tavat, joilla tiekartan toteutumista seurataan. Maakunnan olosuhteet vaikuttavat siihen minkälaiset toimenpiteet ilmastonmuutoksen torjunnassa nousevat keskeisiksi.

Yhteistyöllä kohti kunnianhimoisia tavoitteita

Ilmasto- ja kiertotaloustyö edellyttää sitoutumista ja pitkäjänteistä työtä eri yhteiskunnan osa-alueilla. Työ toteutetaankin aktiivisessa vuorovaikutuksessa hankkeen alussa perustettavan asiantuntijaryhmän kanssa. Asiantuntijaryhmään kutsutaan edustajat eri toimialoilta, kuten elinkeino-, tutkimus- ja koulutusorganisaatioista sekä julkiselta sektorilta.

Tiekartan toteutumista seuraa työn alussa perustettu pysyvä asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on seurannan lisäksi arvioida tiekartan ajanmukaisuutta sekä toimia Etelä-Pohjanmaan alueella ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen liittyvän tiedon kokoajana ja välittäjänä. Näin muodostuvan jatkuvan toimintamallin avulla alueen ilmasto- ja kiertotaloustyön osaaminen ja asiantuntemus paranevat.  

Lisätietoja

Etelä-Pohjanmaan ilmasto- ja kiertotaloustiekartta -hanke 
Projektipäällikkö 
Liisa-Maija Hurme
puh. 040 1543 831 
liisa-maija.hurme@etela-pohjanmaa.fi