Etelä-Pohjanmaan liitto julistaa haettavaksi kiinteän laajakaistarakentamisen tuen Lappajärven ja Ähtärin alueille


Verkkokaapeli.

Etelä-Pohjanmaan liitto julistaa haettavaksi lain 1262/2020 mukaisen kiinteän laajakaistarakentamisen tuen Lappajärven ja Ähtärin kuntien alueille.

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille.

Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti. Hankkeille haettavaan valtion tukeen sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001, lakia 1262/2020 kiinteän laajakaistarakentamisen tuesta.

Tukea on haettavissa Lappajärven ja Ähtärin kuntien hankealueille. Tarkemmat tiedot hankealueista, hakumenettelystä sekä valintaperusteista on saatavissa Pohjois-Karjalan liiton verkkosivuilta. Hankealueella tarkoitetaan tässä yhteydessä hanke-ehdotuspyynnössä yksilöitävää maantieteellistä aluetta, jolle tuen kohteena oleva viestintäverkko rakennetaan ja jossa laajakaistapalveluja tarjotaan.

Etelä-Pohjanmaan liitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 17.4.2023 klo 12.00 mennessä sähköisenä osoitteella kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi.

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto tekevät yhteistyötä kiinteän laajakaistarakentamisen tuen lain 1262/2010 mukaisesti. “Maakunnan liitto voi tehdä yhteistyötä toisen maakunnan liiton kanssa 5 §:n ja 6 §:n pykälän mukaisia tehtäviä suorittaessaan.”

Lisätietoja

  • maakuntainsinööri Jani Palomäki, puh. 040 6883 187, jani.palomaki(at)etela-pohjanmaa.fi
  • projektipäällikkö Tapani Tarri, puh. 040 6412 866, tapani.tarri(at)etela-pohjanmaa.fi
  • erityisasiantuntija Esa Huurreoksa, puh. 050 3824 980, esa.huurreoksa(at)pohjois-karjala.fi

Seinäjoella 20. päivänä maaliskuuta 2023
Etelä-Pohjanmaan liitto
Maakuntajohtaja