Etelä-Pohjanmaan liitto: laajakaistarakentamisen kuntien maksuosuudet poistettava


Verkkokaapeli.

Etelä-Pohjanmaan liitto perää laajakaistarakentamisen kuntien maksuosuuksien poistamista. Asia nostetaan esiin liikenne- ja viestintäministeriölle toimitetussa lausunnossa. Maakuntien liitoilta on pyydetty lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvästä valtioneuvoston asetusluonnoksesta.

‒ Nykyisellään kuntien maksuosuuksia edellyttävä laki ja sitä koskeva asetus eivät mahdollista erityisesti harvaan asuttujen ja pitkien välimatkojen kuntien osallistumista hankkeisiin. Tämä tekee EU:n ja valtioneuvoston laajakaistaa koskevien tavoitteiden toteutumisesta käytännössä mahdotonta. Maakuntien liitot ovat yhdessä tuoneet esiin kantansa asiaan, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja kertoo.

Hallituksen esityksessä todetaan, että voimassa olevan lain tavoitteiden toteutumisesta ja kunnan maksuosuuksien kohtuullisuudesta ei ole saatu vielä käytännön kokemuksia arvioinnin pohjaksi.

Etelä-Pohjanmaan liitto esittää lausunnossaan, että tuet kohdistuvat myös huippunopeiden langattomien viestintäyhteyksien tukemiseen silloin, kun alueella olemassa olevat langattomat ja kiinteät viestintäyhteydet eivät takaa riittävää siirtonopeutta.

‒ Kiinteät yhteydet pystyvät tarjoamaan ulkopuolisista olosuhteista riippumatta luotettavan ja tasalaatuisen yhteysnopeuden kaikille käyttäjille, huomauttaa Saartenoja.

Etelä-Pohjanmaalla tarve siirtonopeuksiltaan vähintään 100 Mbit/s kiinteän laajakaistakattavuuden parantamiselle nykyisestä on merkittävä. Maakunnassa kattavuus on tällä hetkellä noin 42 prosenttia, kun vastaava kattavuus koko Suomessa on keskimäärin 65 prosenttia.

Lisätietoja:

Tapani Tarri
Projektipäällikkö
Puh. 040 6412 866