Kannanotto kotimaisen ruuantuotannon puolesta


Peltolakeus.

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien liitot esittävät vakavan huolensa kotimaisen ruokatuotannon, huoltovarmuuden ja maatalousyrittäjien tulevaisuuden puolesta.

Kotimainen ruoantuotanto on kohdannut ennennäkemättömän kustannusten nousun

Maatilojen kannattavuus on ollut jo pitkään heikko. Globaali maailmantalous ja erityisesti ruuan maailmanmarkkinat ovat herkkiä erilaisille markkinahäiriöille. Tällä kertaa häiriöt ovat poikkeuksellisia ja ovat johtamassa ruokakatastrofiin. Erityisesti maatalouden tuotantokustannusten räjähdysmäinen kasvu yhdistettynä suomalaisten alkutuottajien aseman pitkään jatkuneeseen kurjistamiseen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa kotimainen ruoka ei ole enää itsestään selvyys. Suomalainen alkutuotanto on kriisin partaalla. Suomella ei ole tässä tilanteessa vaihtoehtoa, jossa joutuisimme jättämään pellot kesannolle ja laittamaan tuotantoeläimet teuraiksi. Samanaikaisesti maailmanpolitiikan epävarmuudesta johtuen, kotimaiseen ruoantuotantoon kohdistuu todella suuria odotuksia huoltovarmuuden ja omavaraisuuden varmistajana.

On reagoitava nopeasti ja päättäväisesti

Suomen hallitus on päättänyt ruuantuotantoa tukevasta 300 miljoonan euron hätäapupaketista. Suunta on oikea ja kannatettava. Nyt tarvitaan paitsi nopeita myös pitkäkestoisia toimia. Maatalousyrittäjien ja muiden alkutuotannon toimijoiden, mukaan lukien turkistarhaajien, tuotannon edellytykset tulee turvata. Elintarviketuotannon rakenteita tulee kehittää siten, että alkutuotanto saavuttaa tasa-arvoisen aseman suhteessa elintarviketeollisuuteen ja kauppaan. Maataloustuottajat haluavat elää saamillaan tuloilla, eivät hätäavulla.

Pohjalaismaakunnat pystyvät vastaamaan huutoon

Länsi-Suomen pohjalaismaakunnat ovat Suomen ruoka-aitta. Meillä on mahdollisuus ja tahto torjua uhkaava kriisi ja turvata Suomen ruokahuolto. Työssä tarvitaan koko ruokaklusterin yhteistyötä aina alkutuotannosta alan huippututkimukseen. Meillä on myös investoitu voimakkaasti, mikä heijastaa tuottajien vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Tämän varaan on hyvä rakentaa kestävää ruuantuotannon tulevaisuutta, jos siihen vain annetaan mahdollisuus. Suomalaisten maanviljelijöiden keski-ikä on verrattain korkea, joten tarvitsemme pian uusia motivoituneita kotimaisesta ruoantuotannosta vastaavia maatalousyrittäjiä. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta he näkisivät vaihtoehdon uskottavana ja taloudellisesti kannattavana.

Heli Seppelvirta
vt. maakuntajohtaja
Etelä-Pohjanmaan liitto

Jyrki Kaiponen
maakuntajohtaja
Keski-Pohjanmaan liitto

Mats Brandt
vt. maakuntajohtaja
Pohjanmaan liitto