Kuulutus: maakuntastrategia ja maakuntaohjelman ympäristöselostus asetetaan nähtäville


Etelä-Pohjanmaan liitto asettaa Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian ja maakuntaohjelman ympäristöselostuksen julkisesti nähtäville 29.9.–31.10.2021 väliseksi ajaksi. Nähtävillä pito toteuttaa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia (200/2005).

Huomisen lakeus -maakuntastrategia on maakunnan kehittämistahdon ilmaisu, joka määrittelee maakunnan tavoitellun tulevaisuuskuvan vuoteen 2050 saakka (=maakuntasuunnitelma). Se sisältää myös maakunnan kehittämistavoitteet ja -toimenpiteet vuosille 2022-2025 (=maakuntaohjelma). Osana Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoa asiakirja määrittää myös älykkään erikoistumisen painotuksia ja valintoja, jotka edistävät elinkeinoelämän uudistumista.

Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kolmesta kehittämiskokonaisuudesta: Vakaa ja vilkas, Älykäs ja taitava sekä Joustava ja kestävä. Luonnokseen sisältyy lakisääteinen maakuntaohjelmaosion arvioituja vaikutuksia kuvaava ympäristöselostus.

Maakuntastrategian luonnos ympäristöselostuksineen on nähtävillä Etelä-Pohjanmaan liiton internet sivuilla osoitteessa www.epliitto.fi sekä liiton toimistolla, osoite Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki.

Palautetta luonnoksesta voi jättää Etelä-Pohjanmaan liitolle osoitettuna postitse tai sähköpostitse (kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi) 31.10.2021 mennessä.

Nähtävillä oleviin materiaaleihin voi tutustua Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla.

Seinäjoella 29.9.2021

ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO