Kuulutus: maakuntastrategian nähtävilläolo


Kuvassa lukee "Huomisen lakeus".

Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi alueiden kehittämislain mukaisesti laaditun Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian (maakuntasuunnitelma 2050, maakuntaohjelma 2021-2025 ja älykkään erikoistumisen strategia 2021-2027) ja siihen liittyvän ympäristöselostuksen kokouksessaan 13.12.2021.

Hyväksytyssä strategiassa on huomioitu mahdollisuuksien mukaan syys-lokakuussa järjestetyn nähtävillä olon ja lausuntokierroksen seurauksena tulleet huomautukset.

Strategian hyväksymistä koskeva päätös, hyväksytty maakuntastrategia ja sen ympäristöselostus sekä lausuntojen vastineet ovat nähtävillä 23.12.2021–23.1.2022 välisenä aikana Etelä-Pohjanmaan liiton internet-sivuilla osoitteessa www.epliitto.fi sekä Etelä-Pohjanmaan liiton toimistolla, osoite Kampusranta 9 C, 60101 Seinäjoki.

Palautetta maakuntastrategiasta voi jättää Etelä-Pohjanmaan liitolle osoitettuna postitse tai sähköpostitse (kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi)

Seinäjoella 22.12.2021

Strategia-asiakirjat

Huomisen lakeus – maakuntastrategia