Kuulutus: Natura-arvioinnin kuuleminen


Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien liitot ovat laatineet arvioinnin maakuntakaavoihin ehdolla olevien tuulivoima-alueiden vaikutuksista Natura 2000 -alueisiin. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti Natura-arvioinnin kohteena olevilla Natura 2000 -verkoston alueilla maata omistavat voivat jättää lausuntonsa arvioinnista 23.11.2023 saakka. Lisätietoja Etelä-Pohjamaan liiton verkkosivuilta »

Lisätietoja:

Lisätietoa maakuntakaavojen laadinnasta saa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen verkkosivuilta: