Rahoitushaku osaavan työvoiman saamiseksi seutukaupunkeihin on käynnistynyt


Seutukaupungeilla on nyt mahdollisuus hakea rahoitusta hankkeisiin, joiden teemana on osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen. Teemahankkeiden ohella rahoitusta voi hakea koordinaatio-osioon. Sen tehtävänä on edistää tiedon vaihtoa ja viestintää eri hankkeiden välillä sekä levittää hankkeiden tuloksia koko seutukaupunkiympäristöön.

Seutukaupungeilla tarkoitetaan kuntia, jotka ovat maakunnassaan palveluiden ja teollisuuden keskittymiä, mutta eivät kuitenkaan maakuntien hallinnollisia, taloudellisia tai kulttuurisia keskuksia eivätkä niiden välittömässä läheisyydessä.

Tavoitteena hankkeiden nopea käynnistyminen

Haku on auki 14.6.2021–31.8.2021 ja hakemusta voi tarvittaessa täydentää 15.9.2021 saakka. Hankkeiden tulee päättyä vuoden 2023 loppuun mennessä.  Hallitus on varannut rahaa hankkeisiin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Hankkeiden rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan liitto.

Valintakriteereissä painotetaan muun muassa sitä, että hanke on vaikuttavuudeltaan laaja ja verkostomainen sekä käynnistettävissä nopealla aikataululla. Hankerahoitus on osa seutukaupunkiohjelman toimeenpanoa. 

Hankerahoituksella hallitus pyrkii parantamaan osaavan työvoiman saamista maakuntien seutukaupunkeihin. Väestön keskittyminen suuriin kaupunkeihin sekä ikääntyminen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa pienempien kaupunkien eli ns. seutu-kaupunkien yritykset eivät löydä riittävästi osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa.

Tarkat hakuehdot ja valintakriteerit on julkaistu Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla osoitteessa www.epliitto.fi/seutuakke.

Lisätiedot:

Sisällölliset kysymykset:

  • Hanna-Mari Kuhmonen, erityisasiantuntija, TEM, p. 029 504 7008
  • Katja Palonen, johtava asiantuntija, TEM, p. 029 504 7071

Haun ohjeistus ja hakuun liittyvät kysymykset:

  • Sanna Puumala, kehittämisasiantuntija, Etelä-Pohjanmaan liitto, p.040 5094 420
  • Outi Mäki, kehittämisasiantuntija, Etelä-Pohjanmaan liitto, p.050 3538 388

Hakuilmoitus ja -lomake sekä tarkemmat hakuehdot Etelä-Pohjanmaan liiton sivuilla

Seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelma 2020–2022