SEUTUAKKE

Rahoitushaku seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävään kokonaisuuteen

Vuosina 2019–2021 on toteutettu seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävää hankekokonaisuutta. Nyt haettavissa olevalla rahoituksella tähdätään vuosina 2019–2021 toteutetun työn jatkamiseen keskittyen asioihin, jotka ovat jääneet katveeseen tai aukkopaikoiksi, sekä uusiin lisäarvoa tuoviin avauksiin huomioiden teemaan liittyvä muu toiminta ja kehittämistyö.

Hankkeisiin on varattu valtion vuoden 2020 talousarviossa yhteensä 1,5 miljoonan euron määräraha (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, AKKE).

Etelä-Pohjanmaan liitto toimii rahoittavana viranomaisena.

Seutukaupungeille kohdennettu rahoitushaku järjestetään 14.6.2021–31.8.2021. Hakemusta voi tarvittaessa täydentää 15.9.2021 saakka muun muassa kuntien sitoumusten osalta.

Rahoitettavien hankkeiden tulee päättyä 31.12.2023 mennessä.

Tarkempi ohjeistus löytyy oheisesta hakuilmoituksesta.

Ansökningsannonsen på svenska

Ohjeet ja lomakkeet SEUTUAKKE -hankkeiden hakijoille

 Lomakkeet rahoituksen hakemista varten:

Lomakkeet maksatuksen hakemista varten:

Blanketter och anvisningar på svenska