Sana-aarteita vie aikamatkalle muistoihin


Sana-aarteita voivat olla esimerkiksi muistot pyöräilystä kesäsäisissä maisemissa, kuvassa kaksi naista pyöräilemässä koivujen vierellä.
Kuva: Riikka Austen.

Kesä ja kärpäset, vanha traktori, maitotonkat tallin pielessä, heinäpelto, hiekkatie, hevosten hirnunta ja lintujen laulu. Idyllinen maisemakuvaus menneestä ajasta tulee todeksi uudessa, erityisesti ikäihmisille suunnatussa televisiosarjassa Sana-aarteita – Ordskatter, jota esitetään lokakuusta joulukuuhun valtakunnallisesti OnniTV:llä. Ilmajoen Koskenkorvalla kuvatulla seitsenosaisella runo-ohjelmalla on tärkeä tehtävä: kulttuuritarjonnan ulottaminen sinne, minne sitä on usein vaikea viedä – sairaaloihin, ikäihmisten asumisyksikköihin ja yksin asuvien vanhusten koteihin.

Ohjelma mahdollistaa pienen kulttuurihetken heille, joiden on vaikea lähteä kulttuurielämysten pariin. Vartin kestävä jakso on kuin pieni aikamatka, hyppy nykyhetkestä ajattomaan kesäiseen maalaismaisemaan, jossa tunnelma menneestä ajasta kutsuu seuraajaa matkalle myös omiin muistoihin.

Valtakunnallisesti ikäihmisiä tavoittava ohjelma leikittelee sanataiteella sekä menneen ajan tunnelmalla. Vuoropuheluna kulkeva, kansanperinteeseen nojaava loruttelu kietoutuu sujuvasti eri aiheisiin niin eläinten, kulkuvälineiden, luonnon kuin työnteonkin ympärille. Ajaton kesäinen maisema ja rauhallinen toiminta luovat kokonaisuuden, jossa katsojalle annetaan tilaa muistella elämänpolkuaan sanataiteen välityksellä.

Kulttuurihyvinvoinnin lisäksi ohjelmasarja tarjoaakin vireyttä aivoille ja rohkaisee sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Jaksojen eri teemoihin linkitetyillä loruilla ja sananlaskuilla halutaan rohkaista katsojaa palauttamaan mieliin omia lapsuuden leikkiloruja tai tuttuja sanontoja sekä kertomaan niitä eteenpäin.

Ohjelman yhteyteen luotu sanataidehetken malli on kulttuurinen kädenojennus hoitotyöntekijöille sekä ikäihmisen läheiselle. Maksuton, vapaasti ladattava materiaali on käytettävissä niin kahdenkeskiseen kohtaamiseen kuin pienen ryhmän keskusteluun. Ikäihmisten parissa työskenteleville, vapaaehtoisille sekä omaisille materiaali raottaa ovea ikäihmisen muistoihin, siihen menneeseen maailmaan, josta omainen ei välttämättä tiedä paljoakaan.

Kesäiset maalaismiljööseen sijoittuvat valokuvat ja niistä kumpuavat kysymykset auttavat alkuun keskustelussa myös muistisairaan kanssa. Kuvien ja kysymysten avulla ikäihmisen on helpompi kertoa muistoja, kokemuksia ja tarinoita oman matkansa varrelta, jakaa omia sana-aarteitaan muille.

Sana-aarteita – Ordskatter -ohjelmasarjan ensiesitykset nähdään valtakunnallisella vanhusten viikolla, maanantaina 2.10.2023 alkaen. Sarjassa on kaksi ruotsin- ja viisi suomenkielistä jaksoa. Ohjelman tuottaa ISLE Art Industries Oy. Sana-aarteita – Ordskatter on osa ”Sanataidetta ikäihmisille – Ordkonst för äldre” -hanketta, joka on Etelä-Pohjanmaan liiton, Pohjanmaan liiton sekä KulturÖsterbottenin yhteinen. Taiteen edistämiskeskuksen rahoittamaa hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan liitto.

Lisätietoja

Leena Ylimäki, p. 040 1942 093
projektikoordinaattori
Sanataidetta ikäihmisille – Ordkonst för äldre -hanke
Etelä-Pohjanmaan liitto