Sanataiteella hyvinvointia ikäihmisille


Iäkäs ja mies ja nainen kasvokkain.

Taiteen edistämiskeskus Taike on myöntänyt erityisavustuksen Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen sekä KulturÖsterbottenin yhteiselle hankkeelle “Sanataidetta ikäihmisille – Ordkonst för äldre”. Ensi vuoden alussa käynnistyvä hanke tulee tekemään sanataidetta tutuksi ja saavutettavaksi paitsi kahden maakunnan alueella ja Kokkolan kaupungissa myös laajemmin Suomessa. Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan liitto.

Hankkeessa tuotetaan ja testataan sanataidesisältöjä suomen- ja ruotsinkielisissä palvelutalopiloteissa. Ikäihmiset ja palvelutalopilottien henkilökunta pääsevät itse kertomaan toiveistaan sisältöjen suhteen. Sanataidetta toteutetaan kahdella kielellä myös valtakunnalliseen televisiojakeluun. Yhteistyökumppanina toimii ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen erikoistunut ja maksuton palvelukanava KotiTV, joka tarjoaa liikunnallista etäkuntoutusta, virikkeellistä muistikuntoutusta sekä kulttuuria ja opetuksellista sisältöä. Vuonna 2023 KotiTV näkyy yhteistyössä mukana olevilla hyvinvointialueilla.

”Sanataidetta ikäihmisille – Ordkonst för äldre” -hanke hakee lisäksi kumppanikirjastoja kokeilemaan erilaisia vapaaehtoistyöhön pohjautuvia sanataidemalleja omassa kunnassaan. Tavoitteena on levittää ja juurruttaa malleja laajemminkin käyttöön hankealueelle. Hanke pyrkii tekemään tunnetummiksi sekä sanataidetta taidemuotona että kulttuurihyvinvointia käsitteenä, mikä edesauttaa taiteen ja kulttuurin tekijöiden työllistymistä.

– Pohjalaismaakuntien alueella on tehty yhteistyötä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi aikaisemminkin, mutta välissä on ollut muutaman vuoden tauko. Hienoa, että hankeyhteistyömme jatkuu, Etelä-Pohjanmaan liiton kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma iloitsee.

Lisätietoja

 • Hanna Hangasluoma, kulttuuripäällikkö, Etelä-Pohjanmaan liitto:
  p. 040 751 5610 | hanna.hangasluoma@etela-pohjanmaa.fi
 • Tarja Hautamäki, kulttuuripäällikkö, Pohjanmaan liitto:
  p. 044 723 5007 | tarja.hautamaki@obotnia.fi
  Pohjanmaan liiton verkkosivut
 • Åsa Blomstedt, kulttuuripäällikkö, KulturÖsterbotten:
  p. 040 485 5273 | asa.blomstedt@kulturosterbotten.fi
  KulturÖsterbottenin verkkosivut

Lue aiheesta lisää Taiken verkkosivuilta