Suomi tarvitsee panostuksia päärataan − Seinäjoelle saakka


Kuvassa on kaksi VR:n valkovihreää junaa Seinäjoen rautatieasemalla. Junien taustalla on sininen ja osittainen pilvinen taivas.

Suomiratayhtiö julkaisi tänään suunnitelmansa Helsingin ja Tampereen väliseksi ratayhteydeksi. Yhtiö esittää radan linjaukselle kahta päävaihtoehtoa, joko nykyiseen päärataan tukeutuvaa vaihtoehtoa tai uutta suurnopeusrataa, jolla huippunopeus nousisi jopa 300 kilometrin tuntinopeuteen. Suomiratayhtiön tavoite on, että uusi rata olisi valmis vuoden 2040 paikkeilla.    

 Isossa hankkeessa on tavoitevuosi luonnollisesti pitkällä tulevaisuudessa. Pääradan kehittämisessä ei kuitenkaan voida jäädä odottelemaan kymmenien vuosien päähän. Muussa tapauksessa, pääradan slogania mukaillen, Suomi pysähtyy.    

Etelä-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtaja Mari Pohjola toteaa, että Etelä-Pohjanmaalle on tärkeintä maakunnan saavutettavuuden paraneminen, ja se toteutuu Suomiradan linjausten myötä.    

−  Toimivat ratayhteydet ja erityisesti pääradan määrätietoinen kehittäminen ovat olleet todistetusti avainasemassa maakunnan menestykselle, Pohjola jatkaa.   

Päärataa on kehitettävä ja liikenteen pullonkauloja parannettava nykyiselläkin rataosalla Tampereen ja Helsingin välillä. Sen lisäksi pääradan välityskyvystä tulee huolehtia myös Tampereen ja Seinäjoen välillä. Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen kaupunki, eteläpohjalaiset yritykset sekä lukuisat muut toimijat ovat jo pitkään esittäneet, että Suomen vilkkaimmin liikennöity yksiraiteinen osuus tarvitsisi rinnalleen toisen raiteen. Välityskykyä ja toimintavarmuutta edellyttävät matkustajien lisäksi myös yritykset. Tavarakuljetusten on oltava perillä aikataulun mukaisesti, jopa paremmin kuin matkustajien. Karulla tavalla on Euroopassa herätty myös huoltovarmuusnäkökohtien tärkeyteen. Pääradalla kaksi raidetta toimii varmemmin kuin yksi.    

 Etelä-Pohjanmaan liitto esittää, että Tampere−Seinäjoki-rata tulisi kehittää kaksiraiteiseksi huippunopeaksi radaksi. Tämän rakentaminen Seinäjoen ja Tampereen välille onnistuisi Suomiradan rakennuspäätöstä odoteltaessa, ja rata voisi olla käytössä jo 2030-luvun alkupuoliskolla. Kustannukset olisivat varsin maltilliset verrattuna mihin tahansa kolmen ratayhtiön suurhankkeesta, Helsinki−Tallinna ratatunnelista puhumattakaan.    

 −  Nopeuden nostolla välillä Seinäjoki−Tampere−Helsinki on mahdollisuus taittaa matka nopeasti, parhaimmillaan jopa puolessatoista tunnissa. Tällöin voitaisiin puhua todellisesta Suomen kasvukäytävästä ja aivan uudella tavoin visioida elinvoiman ja kilpailukyvyn kasvua, joka hyödyttäisi koko Suomea, toteaa Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtaja Heli Seppelvirta.     

Päärata on juuri nostettu liikenteen eurooppalaiseksi ydinverkkokäytäväksi. Status mahdollistaa entistä paremmat rahoitusmahdollisuudet, mutta kehittämisrahojen hakemisella on kiire. Suomi menettää valmiiden suunnitelmien puuttuessa rakentamisrahoitusta. Suunnittelun käynnistäminen ja rahoituksen hakeminen olisi kuitenkin mahdollista nopeasti.      

−  Mikäli suunnittelu aloitettaisiin tänään, Seinäjoki−Tampere-väli olisi rakentamisvalmiina jo tämän vuosikymmenen lopulla, juuri sopivasti seuraavan rahoituskauden alussa, Seppelvirta hahmottelee.   

Lisätietoja:

  • Suunnittelujohtaja Mari Pohjola, p. 040 6108 445  
  • Maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, p. 040 5294 638