Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta 10.12.2021


EU-lippulogo, jossa teksti Euroopan unionin osarahoittama.

Uusi ohjelmakausi siirtymässä toteutusvaiheeseen

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa ollaan etenemässä kohti konkreettista toteutusvaihetta. Etelä-Pohjanmaalle tulee vuosien 2021−2022 aikana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) rahoitusta yhteensä noin 17,4 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan EU:n ja valtion rahoitus. Tästä EAKR:n osuus on noin 13,9 miljoonaa euroa ja ESR+:n noin 3,5 miljoonaa euroa. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitus tulee jaettavaksi vasta myöhemmin ensi vuonna.

Maakunnan yhteistyöryhmä linjasi rahoituksen kohdentamisesta

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti EAKR- ja ESR+-rahoituksen kohdentamisesta kokouksessaan 10.12.2021. Etelä-Pohjanmaan liitolle kohdennettiin EAKR-rahoitusta 6,95 miljoonaa euroa. Tästä suurin osa tulee myöntää tutkimus- ja innovointivalmiuksien parantamiseen sekä kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoon tähtääville hankkeille. Rahoitusta on käytettävissä myös digitalisaation, energiatehokkuuden ja kiertotalouden edistämiseen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyviin hankkeisiin.

− Maakunnan liiton myöntämät hanketuet on tarkoitettu esimerkiksi korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten, kuntien elinkeinoyhtiöiden ja kuntien sekä muiden kehittämisorganisaatioiden käyttöön, aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta kertoo.

Keski-Suomen ELY-keskukselle osoitettiin Etelä-Pohjanmaalla käytettäväksi niin ikään 6,95 miljoonaa euroa EAKR-rahoitusta, jonka suurin käyttökohde on pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen. ELY-keskus vauhdittaa rahoituksella myös pk-yritysten digitalisaation ja energiatehokkuustoimenpiteiden kehittämistä ja kiertotalouteen siirtymistä. Rahoitus on tarkoitettu pääasiassa yrityskohtaiseen kehittämiseen.

Etelä-Pohjanmaalle kohdistettava ESR+-rahoitus myönnetään hankkeille kokonaisuudessaan Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta. ESR+-kehittämishankkeet liittyvät pääasiassa työllisyyden, osaamisen ja osallisuuden edistämisen uusiin toimintatapoihin.

− Alkuvuodesta kerralla käyttöön tuleva alue- ja rakennepolitiikan rahoituspotti on Etelä-Pohjanmaalla ennätyksellisen suuri. Maakunnan toimijoilla ja pk-yrityksillä on nyt näytön paikka. Rahoitus tulee osata käyttää viisaalla ja vaikuttavalla tavalla. Suuria tähän rahoitukseen sopivia tavoitteita ovat esimerkiksi osaamis- ja koulutustason nostaminen, TKI-toiminnan vahvistaminen, korkean lisäarvon tuotteiden kehittäminen sekä yrityskannan monipuolistaminen ja uudistaminen, sanoo Seppelvirta.

Hankehaut auki tammi−helmikuussa

Etelä-Pohjanmaan liiton (EAKR) ja ELY-keskuksen (ESR+) hankehaut avautuvat helmikuun 2022 alussa. ELY-keskuksen yritysrahoitushaku pyritään avaamaan jo tammikuun puolella. Sekä hanke- että yritysrahoituksen hakeminen tapahtuu EURA2021-järjestelmässä.

Länsi-Suomessa järjestetään seuraavat Teams-aamukahvit EAKR- ja ESR+-hanketoimijoille:

Lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää omaan EAKR-hakuunsa liittyvän infotilaisuuden tiistaina 1.2. klo 9–11. Ilmoittautumisohjeet tilaisuuksiin löytyvät muun muassa Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilta »