Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta 14.4.2023


EU-lippulogo, jossa teksti Euroopan unionin osarahoittama.

Etelä-Pohjanmaalla kaivataan lisää panostuksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan

Maakunnan yhteistyöryhmässä pohdittiin, miten eteläpohjalaiset pienet ja keskisuuret yritykset voitaisiin saada monipuolisemmin hyödyntämään Business Finlandin rahoitusmahdollisuuksia, kansainvälisiä kontakteja ja sparrausapua. Vaikka kehitys Etelä-Pohjanmaalla on ollut myönteistä, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI-toiminta) kohdennettavat panostukset ovat yhä liian matalalla tasolla.

Toisaalta julkisten TKI-rahoituksen vipuvaikutus on tärkeä, ja erityisesti sen määrä suhteessa asukaslukuun on Etelä-Pohjanmaalla hyvin alhainen. Nämä panostukset tahtovat kasaantua niille alueille, joilla on tiedeyliopisto ja useita tutkimuslaitoksia.

Kokouksessa Business Finlandin toimintaa esitellyt Etelä-Pohjanmaan yhteyshenkilö Olli Penttinen kertoi, että sen pääkohderyhmää ovat yritykset, jotka tähtäävät kansainväliseen kasvuun ja uudistumiseen. Lisäksi Business Finlandin tärkeitä asiakkaita ovat yhteistyössä yritysten kanssa toimivat tutkimusorganisaatiot sekä julkiset organisaatiot. Suomen ulkopuolella asiakkaita ovat myös ulkomaiset matkailijat ja matkajärjestäjät.

− Business Finlandin rahoitus jakautuu karkeasti innovaatiorahoitukseen ja elinkeinorahoitukseen, ja erilaisia rahoitusohjelmia on lukuisia. Rahoitus voi olla avustus- tai lainatyyppistä. Etelä-Pohjanmaalle kohdentunut kokonaisrahoitus on vakiintunut noin viiden miljoonan euron tuntumaan vuositasolla. Valtakunnallisessa vertailussa maakunta jää jälkijoukkoon rahoituksen hyödyntämisessä, Ollikainen kertoo.

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä on autettava oikeiden palveluiden äärelle 

Kokouksessa käydyssä keskustelussa todettiin, että pk-yrityksille rahoitusta tarjoavien tahojen ja eri tarkoituksiin sopivien palvelutuotteiden kirjo on todella suuri. Rahoitusta on saatavilla monentyyppiseen kehittämiseen, mutta haasteena on saada yritykset oikean palvelun äärelle.

Tässä haasteessa jokaisella elinkeinojen kehittämisen parissa toimivalla on tehtävää. Etelä-Pohjanmaan Team Finland -verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. Verkostoon kuuluvat muun muassa Business Finland, ELY-keskus ja Finnvera. Etelä-Pohjanmaalla palvelut on koottu saman katon alle yrityspalvelukeskukseen.

− Aihe on tärkeä, sillä Etelä-Pohjanmaan teollisuudessa on huomattava potentiaali uudistumiselle ja kasvulle. Innovaatiokyvykkyyden ja TKI-toiminnan edistäminen on kriittisen tärkeää Etelä-Pohjanmaan tuottavuuden, kansainvälistymisen ja viennin kehittymisen kannalta, toteaa maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Jukka Joensuu.

Lisätietoja:

Tiedote 14.4.2023 pidetystä Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta.