Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta 18.4.2024


Puheenjohtajan nuija.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan varat Etelä-Pohjanmaalla

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) käsitteli tänään kokouksessaan Etelä-Pohjanmaan kehittämiseen tarkoitettujen Euroopan unionin (EU) alue- ja rakennepolitiikan rahastojen tilannetta. Etelä-Pohjanmaalla käytössä olevat EU:n alue- ja rakennepolitiikan kolme rahastoa ovat:

  • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
  • Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)
  • Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF).

Nämä rahastot sisältävät valtion rahoitusosuudet mukaan laskettuna yhteensä noin 114 miljoonaa euroa ohjelmakaudelle 2021–2027. Varojen kanavoimisesta maakuntaan vastaavat Keski-Suomen ELY-keskus ja Etelä-Pohjanmaan liitto. Seuraavassa taulukossa on esitetty arvio siitä, miten tämän ohjelmakauden varoja on tähän mennessä myönnetty Etelä-Pohjanmaalla (luvut milj. €).

Rahasto ja sen kokonaissummaEAKR: 57,5JTF: 41,1ESR+: 16,3
Etelä-Pohjanmaan liitto10,116,97x
ELY-keskus, yritysrahoitus6,486,17x
ELY-keskus, työllisyys- ja osaamishankkeet (JTF & ESR+)x02,28
ELY-keskus, ennallistamishankkeetx3,48x
Käytetty tähän mennessä*16,59
(29 %)
16,62
(40 %)
2,28
(14 %)
*Suluissa käytetyn rahoituksen prosenttiosuus kyseisen rahaston kokonaismäärästä.

Rahastojen avulla maakunnassa rahoitetaan parasta aikaa ja tulevina vuosina ennätysmäärä hankkeita, joiden avulla etsitään ratkaisuja mm. uuden liiketoiminnan kehittämiseen turvetuotannon korvaajaksi sekä yritysten tutkimus- ja kehittämisvalmiuksien parantamiseen. Rahoitusta on luvassa myös esimerkiksi vihreää siirtymää jouduttaviin ja yritysten toimintaedellytyksiä parantaviin investointeihin.

– Nyt menossa oleva, euromääriltään ennätyksellinen rahoituskausi on saatu varsin hyvin käyntiin. Erityisesti JTF-rahoitusta on saatu rivakasti liikkeelle, niin kuin pitääkin, aluekehitysjohtaja Heli Rintala toteaa.

Etelä-Pohjanmaan liiton tuorein, kuntien perusrakenteen investointien JTF-haku päättyi viime perjantaina. Hakuun saatiin neljä hakemusta, joiden käsittely on nyt alkanut. Liiton seuraavat EAKR- ja JTF-haut avataan loppukeväällä tai alkukesästä.

Keski-Suomen ELY-keskuksessa puolestaan on tällä hetkellä avoinna EAKR- ja JTF-rahastojen erilaisia hakuja yritystoiminnan tukemiseen sekä ennallistamistoimiin.

Soinin bioterminaali etenee

MYR käsittelee suurimmat Etelä-Pohjanmaalle suunnitteilla olevat EU:n alue- ja rakennepolitiikan hankkeet. Yhteistyöryhmä näytti tänään kokouksessaan vihreää valoa Soinin bioterminaalin rahoittamiselle. Bioterminaalialuetta käytetään puupohjaisten energiajätteiden jatkojalostukseen, varastointiin ja lajitteluun.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa Soinin kunta. Tavoitteena on rakentaa Soiniin ympäri vuoden käytössä oleva bioterminaali, joka tehostaa alueen metsäenergian toimitusketjua sekä parantaa bioenergian saatavuutta ja laatua. Tehokkaasti toimiessaan bioterminaali mm. vähentää merkittävästi turpeen käyttöä lämpölaitosten energiana.

Energiavarmuuden parantamisen lisäksi hankkeella on aluetaloudellista merkitystä. Bioterminaali luo esimerkiksi bioenergia-alan yrityksille mahdollisuuksia kasvattaa toimintaansa ja lisätä työllisyyttä.

Bioterminaalille on haettu rahoitusta Etelä-Pohjanmaan liiton JTF-hausta 651 000 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on 279 000 euroa, eli kokonaisuudessaan kyse on 930 000 euron hankkeesta. Hanke etenee seuraavaksi Etelä-Pohjanmaan liiton käsittelyyn.

EU:n JTF-rahaston tarkoituksena on tukea alueita ja toimialoja, joihin hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen eniten vaikuttaa. Suomessa rahastolla kompensoidaan turpeen energiakäytön puolittamisesta koituvia haittavaikutuksia.

Lisätietoja:

  • Aluekehitysjohtaja Heli Rintala, p. 0400 172 202.

Tiedote 18.4.2024 pidetystä Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta.

EU-lippulogo, jossa teksti Euroopan unionin osarahoittama.