Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta 24.2.3023


EU-lippulogo, jossa teksti Euroopan unionin osarahoittama.

Yritysten kehittämishankkeisiin merkittävästi rahoitusta kuluvalla EU-ohjelmakaudella

Keski-Suomen ELY-keskus on vahvistanut uuden yritysrahoitusstrategian sovellettavaksi 3.4.2023 aukeavista tukihauista alkaen. Strategia koskee ELY-keskuksen myöntämiä yrityksen kehittämisavustusta ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta Länsi-Suomessa. Strategia sisältää koko aluetta koskevia linjauksia ja maakuntakohtaisia tarkennuksia.

Uutta yritysrahoitusstrategiassa ovat Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa (JTF) koskevat linjaukset. Länsi-Suomen alueella JTF-rahoitusta on käytössä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnissa sekä osassa Pirkanmaan maakuntaa.

Etelä-Pohjanmaalla yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää aloittaville ja jo toimiville pienille sekä keskisuurille yrityksille investointeihin ja kehittämishankkeisiin. Hankkeiden tulee edistää EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista. Rahoitusta suunnataan erityisesti maakunnan uudistushaluisille pk-yrityksille investointi- ja kehittämishankkeiden kautta. Tavoitteena on tuottavuuden ja kansainvälistymisvalmiuksien parantaminen, resurssiviisaan kasvun ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan lisääminen.

− Etelä-Pohjanmaalla on kuluvalla EU-ohjelmakaudella käytettävissä varsin merkittävä määrä EAKR- ja JTF-rahoitusta yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin, yksikön päällikkö Jaakko Ryymin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sanoo.

Järviseutu ja Kuusiokunnat kuuluvat II-tukialueeseen, missä investointeja voidaan tukea hieman suuremmalla tukiprosentilla kuin muualla maakunnassa. Yrityksen kehittämisavustusta ja toimintaympäristön kehittämisavustusta sekä niiden maksatusta haetaan EURA2021-hakujärjestelmän kautta.

−  EAKR-rahoitusta voi hakea käytännössä lähes jatkuvasti. JTF-rahoituksen haku avautuu maaliskuun aikana, kertoo Ryymin.

Eteläpohjalaiset Leader-ryhmät menestyivät hyvin valtakunnallisessa vertailussa

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 52 Leader-ryhmää eli paikallista toimintaryhmää rahoituskaudelle 2023–2027. Etelä-Pohjanmaalla ei tullut muutoksia toiminta-alueisiin.

Eteläpohjalaiset ryhmät menestyivät hyvin valtakunnallisessa vertailussa. Yhteensä eteläpohjalaisille Leader-ryhmille tulee käyttöön rahoituskehystä runsaat 24 miljoonaa euroa, jonka päälle tulee 20 prosentin kuntarahoitusosuus.

Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa ovat mukana alueen asukkaat ja aluetta kehittävät yhteisöt, kuten järjestöjä, yrityksiä ja alueen kunnat. Ryhmät rahoittavat oman paikallisen kehittämisstrategiansa mukaisia kehittämishankkeita ja yritystukia. Etelä-Pohjanmaalla toimivat Leader-ryhmät ovat Kuudestaan, Liiveri, Suupohja sekä Aisapari. Isonkyrön kunta kuuluu YHYRES-kehittämisyhdistykseen, joka sekin on hyväksyttyjen ryhmien joukossa.

ELY-keskusten alueellisten valtuuksien jakoperusteet on myös ratkaistu. Etelä-Pohjanmaan osuus on 9,6 prosenttia jaossa olleesta summasta. Tarkkoja euroja ei vielä ole tiedossa, mutta prosentuaalinen osuus on Suomen toiseksi suurin.

Lukio ja ammatillinen koulutus Etelä-Pohjanmaalla yhtä suosittuja

Nuorten ikäluokat pienentyvät vääjäämättä nykytasoltaan vuoteen 2040 mennessä, ja ikäluokkien pienentyminen vaikuttaa koulutuksen järjestämiseen. Etelä-Pohjanmaalla suhteellinen vähentyminen on suurinta Järviseudulla ja pienintä suhteellinen vähentyminen on Kuusiokunnissa.

Lukioon ja ammatilliseen koulutukseen mennään suunnilleen yhtä paljon heti peruskoulun jälkeen. Ammatillinen koulutus onkin Etelä-Pohjanmaalla varsin suosittua.

− Ammatilliseen koulutukseen sijoitutaan useimmiten ei-yliopisto-maakunnissa, ja esimerkiksi lähellä oleva teollisuus vaikuttaa ammatillisen koulutuksen suosiota ja kysyntää lisäävästi, sanoo maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Jukka Joensuu.

Etelä-Pohjanmaalla oli vuonna 2021 tekniikan aloilla ja terveysalalla eniten ammatillisia perustutkintoja suorittavia opiskelijoita.

Sote-alan ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneiden työllistyminen on Etelä-Pohjanmaalla hyvää, ja 85,3 prosenttia sote-alalle maakunnassa valmistuneista on työllistynyt vuosi valmistumisensa jälkeen. Sote-ala kärsii myös osaajapulasta. Myös energia-alan osaamisen ja osaajien kysynnän voidaan olettaa kasvavan lähivuosina. Monilla aloilla työn kysyntä ja tarjonta ovat kuitenkin tasapainossa.

− Etelä-Pohjanmaalla tarvittaisiin jatkossa ennakointia siitä, miten ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteet vaikuttavat työmarkkinoihin, yritystoimintaan sekä työvoima- ja koulutustarpeisiin, Joensuu toteaa.

EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto
JTF = Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto