Tiedote maakunnan yhteistyöryhmän kokouksesta 29.10.2021


Alue- ja rakennepolitiikan ohjelma etenemässä toteutukseen

Valtioneuvosto hyväksyi 21.10.2021 Uudistuva ja osaava Suomi -nimisen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021─2027 ja päätti sen toimittamisesta Euroopan komissiolle. Komission virallista hyväksymistä odotetaan kevättalvella 2022.

− Etelä-Pohjanmaa saa uudella ohjelmakaudella alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellista tukirahoitusta yhteensä lähes 113 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan valtioltakin tuleva osuus. Kyse on siis varsin merkittävästä mahdollisuudesta kehittää maakuntaa, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Pauli Talvitie korostaa.

Nyt ohjelman aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR+) osuudet etenevät kohti konkreettisen toteutuksen käynnistymistä. Uuden oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund eli JTF) osalta käynnistyminen venyy ensi kesään. JTF-kokonaisuuteen liittyy vielä poliittista linjausta odottavia kysymyksiä, eikä JTF-osuus sisälly äskettäin hyväksyttyyn ohjelma-asiakirjaan, vaan se lisätään sinne myöhemmin.

Ohjelman seurantakomitea on hyväksynyt hankkeiden valintaperusteet. Kaikki rahoitettavaksi esitettävät hakemukset arvioidaan ja pisteytetään hyväksyttyjen kriteerien mukaisesti. Valintaperusteet tullaan julkaisemaan rakennerahastot.fi -sivustolla.

Infotilaisuuksia hankehakijoille

Etelä-Pohjanmaalla EAKR- ja ESR-haut avautuvat näillä näkymin vuodenvaihteen jälkeen. Siihen mennessä viranomaiset ovat todennäköisesti saaneet valtuudet rahoituspäätösten tekemiseen ja valtuudet on jaettu Etelä-Pohjanmaan liiton ja ELY-keskuksen kesken.  Maakunnan yhteistyöryhmä päättää valtuuden jaosta joulukuun kokouksessaan.

Hankehakijoille järjestetään infotilaisuuksia loppuvuoden aikana ja ensi vuoden alussa. Länsi-Suomen maakuntien yhteinen uuden kauden infotilaisuus pidetään Teams-yhteydellä 23.11.2021 klo 12–16. Lisätietoja tilaisuudesta löytyy rakennerahastot.fi-verkkosivustolta »

− Hankehakijoita kannustetaan tässä vaiheessa tutustumaan ohjelma-asiakirjan sisältöihin ja marraskuun alussa avautuvaan uuteen EURA2021 -järjestelmään ja siellä olevaan ohjeistukseen. Nyt on hyvää aikaa myös ideoida hanke-esityksiä ohjelman mahdollistamissa sisällöissä. Lisäksi kannattaa seurata Etelä-Pohjanmaan liiton ja ELY-keskuksen tiedotusta tulevista infotilaisuuksista, kannustaa Talvitie.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma-asiakirja löytyy muun muassa Etelä-Pohjanmaan liiton sivuilta: https://epliitto.fi/hankerahoitus/alue-ja-rakennepolitiikan-rahastot/ohjelmakausi-2021-2027/

Maaseudun kehittämisessä eletään siirtymäkautta 20212022

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistus astuu voimaan vuonna 2023. Kyseessä on mittava uudistus, ja uusi CAP-suunnitelma pitää sisällään sekä suorat viljelijätuet että maaseudun kehittämisen.

− Maaseudun kehittämisessä Suomen rahoitus edelliskauteen verrattuna kasvaa yli 16 prosenttia. Alueellista rahoitusjakopäätöstä ei kuitenkaan ole vielä tehty, joten Etelä-Pohjanmaan käyttöön tulevan rahoituksen määrä ei ole tiedossa, kertoo yksikön päällikkö Ritva Rintapukka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Suomen CAP-suunnitelma on ollut lausuntokierroksella heinä−elokuussa, ja lausuntoja saatiin yli 360 kappaletta. Suunnitelmaa on sen jälkeen muokattu ja viimeistelty, ja se on tarkoitus lähettää valtioneuvoston hyväksynnän jälkeen komission käsittelyyn vuoden 2021 loppuun mennessä.

Vuosina 2021–2022 on voimassa siirtymäkausi, jonka aikana jatketaan pitkälti vanhan kauden toimenpiteitä, mutta käytetään jo uuden kauden rahoitusta. Lisäksi käytettävissä on maaseuturahaston elpymisrahoitusta. Tällä rahoituksella tuetaan muun muassa laajakaistahankkeita sekä vihreisiin investointeihin liittyviä yrityshankkeita. Laajakaistahankkeiden haku on toistaiseksi päättynyt ja yritysrahoituksen haku on käynnissä. Lisätietoja löytyy osoitteesta: www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus.

Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto 2014-2020 -logo.