Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta


Puheenjohtajan nuija pöydällä.

Maakuntahallitus esittää valtuustolle talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymistä

Maakuntahallitus esittää valtuustolle talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymistä

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022–2023.

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2021 talousarvion toimintamenot ovat 3 355 918 euroa ja toimintatulot ovat 3 136 272 euroa. Talousarvioehdotus on rahoituserien jälkeen vuosikatteeltaan –218 646 euroa alijäämäinen.

Jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät vuoden 2020 tasossa, jolloin niiden yhteissummaksi muodostuu 2 800 135 euroa.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910

Kunnat hyväksyivät Etelä-Pohjanmaan liiton uuden perussopimuksen

Etelä-Pohjanmaan liiton jäsenkunnat ovat hyväksyneet uuden perussopimuksen, joka astuu voimaan 1.1.2021. Ensisijainen tarve liiton perussopimuksen uudistamiselle syntyi siitä, että Isonkyrön kunta siirtyy Etelä-Pohjanmaan maakuntaan vuoden 2021 alusta lukien. Lisäksi perussopimusta uudistetaan muun muassa kuntayhtymää koskevien lakimuutosten takia sekä liiton toimielin- ja päätöksentekorakenteen kehittämiseksi.

Alueiden käyttöön ja ympäristöön liittyvän lainsäädännön ja aluekehityslainsäädännön osalta ovat parhaillaan vireillä uudistukset. Lisäksi kuntalaki uudistettiin muutama vuosi sitten. Uuteen perussopimukseen on kirjattu kuntalain velvoittavat lisäykset talouden seurannasta ja alijäämän kattamisesta.

− Perussopimuksen määrittelyt on jätetty sillä tavalla väljiksi, että jokainen yksittäinen lakimuutos ei edellytä perussopimuksen uudelleen avaamista, vaan maakuntavaltuusto voi tarvittaessa reagoida muutoksiin hallintosäännön puitteissa, hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto toteaa.

Liiton perussopimuksessa määritellyt tehtävät säilyvät ennallaan, eli lakisääteisten tehtävien lisäksi liitto huolehtii edelleen kuntien toimeksiannosta kulttuurin kehittämistehtävistä. Kulttuurin kehittämiselle on valmisteltu uusi toimintamalli, joka käynnistyy osana liiton perussopimuksen uudistumista.

Lisätietoja: Hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910

Etelä-Pohjanmaa mukaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) valmisteluun

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF) valmistelu on edennyt valtakunnallisesti siten, että tavoitteeksi on asetettu rahaston maantieteellisen alueen laajentaminen Itä- ja Pohjois-Suomen lisäksi Etelä- ja Länsi-Suomen siirtymäalueille. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee asiaa kymmenen maakunnan kanssa. Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Satakunta ovat päässeet mukaan valmisteluun alkuperäisen Itä- ja Pohjois-Suomeen rajoittuvan kohdennuksen jälkeen.

− Suomen JTF-valmistelussa on tällä hetkellä keskiössä energiaturve, mutta rahaston sisällöllisestä kohdentumisesta käydään edelleen keskustelua. Energiaturpeen lisäksi esillä ovat olleet esimerkiksi päästöintensiivinen teollisuus ja laajakaistainfrastruktuuri, maakuntajohtaja Asko Peltola sanoo.

Suomen JTF-rahoituksen tarkentunut arvio on 424 miljoonaa euroa, joka käsittää EU-rahoituksen osuuden. JTF-rahoituksen kokoluokka kansallisen rahoituksen kanssa olisi noin 700 miljoonaa euroa.

JTF-rahoituksen käyttö edellyttää sitä, että rahoitettava hanke toteuttaa maakunnallista suunnitelmaa. Alkuperäisen aikataulun mukaan maakunnallisen suunnitelman olisi pitänyt olla valmis jo vuoden 2020 loppuun mennessä, mutta aikataulu on siirtymässä eteenpäin. Etelä-Pohjanmaalla suunnitelmaa laaditaan parhaillaan.

JTF-rahasto tulee olemaan osa Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa. Rahaston valmistelu on jäljessä muuta ohjelmavalmistelua, joten sitä koskeva osuus kytketään myöhemmin ohjelmamuutoksella osaksi ohjelmaa.

Lisätietoja: ympäristösuunnittelija Mari Väänänen, puh. 0400 243 640, aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638

Linjaus alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahan kohdentamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut Etelä-Pohjanmaan liitolle 763 000 euroa alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa, eli niin sanottua AKKE-rahoitusta. Rahoitus on tarkoitettu koronakriisin vuoksi heikentyneen aluetalouden ja työllisyyden elvyttämiseen sekä uuden kasvun luomiseen.

− Rahoituksen tavoitteena on elinkeinorakenteen uudistuminen, joka nojaa osaamiseen ja innovaatioihin ja suuntautuu kansainvälisesti. Toimenpiteiden tulee vauhdittaa digitalisaatiota ja tukea hiilineutraalin ja kestävän yhteiskunnan rakentumista. Lisäksi tuen käytön tulee liittyä alueellisen selviytymissuunnitelman toimeenpanoon, kertooaluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta.

Maakuntahallitus päätti kohdentaa AKKE-määrärahaa seuraavasti:

  • enintään 300 000 euroa kuntien elinkeinotyötä tukevien käynnissä olevien AKKE-hankkeiden lisärahoitukseen
  • enintään 60 000 euroa digitaalista tai vihreää siirtymää vauhdittavien vaativien kansainvälisten hankkeiden valmisteluun ja
  • vähintään 403 000 euroa muihin Etelä-Pohjanmaa koronasta eteenpäin -suunnitelman toimeenpanoa tukeviin kehittämishankkeisiin

Maakuntajohtaja voi tehdä päätökset tuen myöntämisestä 60 000 euron tukisummaan saakka. Yli 60 000 euron tuen myöntämisestä yksittäiselle hankkeelle päättää maakuntahallitus.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638, kehittämispäällikkö Heli Rintala, puh. 0400 172 202

Tiedote 17.11.2020 pidetystä maakuntahallituksen kokouksesta.