Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 20.12.2021


Puheenjohtajan nuija pöydällä.

Maakuntahallitus valitsi jäsenet maakunnan yhteistyöryhmään (MYR)

Maakuntahallitus nimesi kokouksessaan maakunnan yhteistyöryhmän jäsenet ja puheenjohtajan. Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Jukka Joensuu ja hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Liisa Lähdesmäki. Lisäksi maakuntahallitus päätti esittää maakunnan yhteistyöryhmälle 1. varapuheenjohtajaksi Karri Kalliota.

Maakunnan yhteistyöryhmään nimettiin seuraavat edustajat ja heidän henkilökohtaiset varaedustajansa:

Kuntasektori:
Varsinainen jäsenVarajäsen
Joensuu Jukka (puheenjohtaja)Lähdesmäki Liisa
Kallio KarriMattila Marita
Hiironniemi SiljaKeisala Juha-Pekka
Palmu SariRintamäki Esko
Ranto AhtiAla-Mieto Vadelma Sofia
Ranta MerviKekarainen Ari
Sippola JenniKivistö Anne
Ala-Riihimäki JarkkoLepistö Petri
Kivinummi KariWallin Harry
  
Valtionhallinto:
Varsinainen jäsenVarajäsen 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Soininen MikaEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus Leppänen Marjut 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Rintapukka RitvaEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus Mäkimantila Hanna 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Laakkonen-Pöntys KaroliinaEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus Östergård Anders 
Keski-Suomen ELY-keskus Latvala JohannaKeski-Suomen ELY-keskus Foudila Leena 
Suomen metsäkeskus Ylkänen YrjöSuomen metsäkeskus Koivukoski Riitta 
   
Muut alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot: 
Varsinainen jäsenVarajäsen 
SAK Halla-aho SanniSAK Ruoppila Ahti 
Akava Heiskanen HeikkiAkava Kuoppala Jussi 
STTK Latvala JarmoSTTK Säynäjoki Marita 
MTK-Etelä-Pohjanmaa Kankaanpää TimoMTK-Etelä-Pohjanmaa Yli-Rahnasto Sami 
Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät Niemi AnneEtelä-Pohjanmaan Yrittäjät Risikko Heikki 
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari Piironen Petra         Etelä-Pohjanmaan kauppakamari Kohtanen Tomi        
Etelä-Pohjanmaan korkeakoulutoimijat (SeAMK, yliopistokeskus, korkeakouluyhdistys) Alarinta JuhaEtelä-Pohjanmaan korkeakoulutoimijat (SeAMK, yliopistokeskus, korkeakouluyhdistys) Varamäki Elina 
ProAgria Etelä-Pohjanmaa Honkala HenriLuonnonvarakeskus Kaukovirta Anu 
Eteläpohjalaiset LEADER-ryhmät Erkkilä PaulaEteläpohjalaiset kylät ry Korkealaakso Heikki 
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri Hämäläinen HeliSuomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri Tuovinen Teemu 
Suomen Riistakeskus, Pohjanmaa Luoma MikaelSuomen Riistakeskus, Pohjanmaa Hakala Minna 

Leader-ryhmien edustus maakunnan yhteistyöryhmässä vaihtuu vuosittain.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) yhteensovittaa aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelua ja toimeenpanoa. Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanossa osapuolina ovat maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, valtion viranomaiset sekä alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät toimijat. Valmistelevana elimenä ja alueellisten alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden käsittelijänä toimii yhteistyöryhmän sihteeristö.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Heli Rintala, puh. 0400 172 202, hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910.

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tuulivoimaselvitys on valmistunut

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliittojen yhteinen selvitystyö mahdollisista uusista tuulivoimatuotannon alueista on valmistunut. Selvitystyön perusteella voidaan todeta, että maakuntien potentiaali tuulivoimasijoittelun kannalta on merkittävä.

Selvitystyön keskeisenä tavoitteena oli tarkastella tuulivoimatuotantoon soveltuvia uusia alueita maakuntakaavoituksen taustaksi mantereella ja merialueilla. Tavoitteena on tunnistaa uudet potentiaaliset tuulivoima-alueet ja arvioida niihin kohdistuvat vaikutukset. Selvitys antaa tärkeää lisätietoa maakuntakaavoitusta varten, mutta lopullinen päätösvalta tuulivoima-alueista on kunnilla.

Tehtyjen analyysien perusteella 83 aluetta valittiin jatkotarkasteluun. Alueista 36 kappaletta (noin 2 500 km2) sijaitsee kokonaan tai osittain Pohjanmaalla, 25 kpl (noin 950 km2) Keski-Pohjanmaalla ja 30 kappaletta (noin 780 km2) Etelä-Pohjanmaalla. Alueista 10 kappaletta (noin 1 780 km2) sijoittuu merialueille. Alueiden kokoluokka vaihtelee välillä 1–80 km2.

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan tuulivoimaselvitys. FCG (2021) (pdf)

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845.

Aluekehitysjohtajan virka haettavana

Etelä-Pohjanmaan liiton aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirran siirtyessä maakuntajohtajan tehtäviin 1.2.2022 lähtien aluekehitysjohtajan virka avataan täytettäväksi.

Tehtävään vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön kokemus vastuualueen toimialaan kuuluvissa tehtävissä. Aluekehitysjohtajan tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta aluekehittämistyöstä sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja kansallisista rahoituskanavista. Hakuaika tehtävään päättyy 3.1.2022 klo 15.00.

Rekrytointi-ilmoitukseen »

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638 ja hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910.

Avustusta Lapua 1976 -elokuvan toteuttamiseen

Maakuntahallitus päätti tukea tuotantoyhtiö Blankface Oy:tä Lapua 1976 -elokuvan toteuttamisessa 15 000 eurolla. Maakuntahallitus katsoo, että kyseessä on poikkeuksellisen merkittävä maakunnan historiaan liittyvä aihe. Lisäksi elokuva tukee Etelä-Pohjanmaan strategioiden toteumista sekä lisää maakunnan tunnettuutta.

Lisätietoja: kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma, puh. 040 751 5610 ja hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910.

Jäsenet Merenkurkun neuvoston hallitukseen

Maakuntahallitus päätti valita Merenkurkun neuvosto EAYY:n (Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän) hallituksen jäseneksi Mikko Savolan ja hänen varajäsenekseen Heli Seppelvirran kunnallisvaalikaudeksi 2021–2025. 

Merenkurkun neuvosto ry:n hallituksen jäsenenä Etelä-Pohjanmaan liiton edustajana on ollut Asko Peltola ja hänen varajäsenenään Antti Saartenoja. Peltolan jäädessä eläkkeelle alkuvuonna 2022 on hänen tilalleen valittava uusi edustaja.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Asko Peltola, puh. 0400 590 123.