Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 23.10.2023


Puheenjohtajan nuija.

Maakuntakaavan laadinta etenee – vastineet valmistuneet

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 luonnoksesta annettiin julkisen kuulemisen aikana alkuvuonna runsaasti palautetta. Yhteensä 186 tahoa – mm. viranomaisia, järjestöjä ja yksityishenkilöitä – toimitti palautetta Etelä-Pohjanmaan liitolle. Maakuntahallitus hyväksyi tänään palautteisiin laaditut vastineet.

– Saimme eniten palautetta tuulivoimaan ja sähkönsiirtoon liittyen, suunnittelujohtaja Mari Pohjola tiivistää.

Yksilöidyt vastineet on laadittu selvitysten, työneuvotteluiden, tapauskohtaisten tarkastelujen sekä vaikutusten arviointien pohjalta. Ne noudattavat myös maakuntahallituksen keväällä hyväksymän yleisvastineen linjaa.

– Kiitämme kaikkia palautteenantajia, kuulemisen ja sitä seuranneen vastinten laadinnan tuloksena maakuntakaavaa on saatu vietyä eteenpäin. Joihinkin kaavamerkintöihin tehdään esimerkiksi päivityksiä ja uusiakin lisätään prosessin seurauksena, Pohjola selventää.

Maakuntakaava etenee seuraavaksi ehdotusvaiheen viranomaiskuulemiseen loppuvuodesta. Tavoitteena on saattaa kaava maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn vuonna 2024. Tänään hyväksytyt vastineet ovat julkisesti luettavissa maakuntahallituksen esityslistan liitteissä.

Lisätietoja: suunnittelujohtaja Mari Pohjola, p. 040 6108 445.

Satatuhatta euroa korkeakoulutuksen kehittämiseen

Etelä-Pohjanmaalla on Suomen maakunnista selvästi vähiten korkeakoulutuksen aloituspaikkoja suhteessa nuoreen väestöön. Aloituspaikkojen riittämätön määrä aiheuttaa nuorten poismuuttoa ja kärjistää alueen osaajapulaa.

Tilanteen lieventämiseksi maakuntavaltuusto on varannut Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvioon satatuhatta euroa alueen korkeakoulutoiminnan kehittämiseen. Maakuntahallitus päättää varojen kohdentamisesta vuosittain.

Maakuntahallitus päätti tänään osoittaa tämänvuotiset varat Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle pääomasijoituksena. Rahallisen tuen lisäksi Etelä-Pohjanmaan liitto edistää alueen korkeakoulutoimintaa mm. edunvalvontatyöllä.

Lisätietoja:maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 5294 638, hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 3563 910.