Tiedote maakuntahallituksen kokouksesta 27.3.2023


Liiton tilinpäätös ylijäämäinen 

Maakuntahallitus päätti osaltaan hyväksyä Etelä-Pohjanmaan liiton tilinpäätöksen ja ehdottaa maakuntavaltuustolle sen hyväksymistä.  

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaiset toimintatuotot olivat 4 075 467 euroa. Vastaavasti toimintakulut olivat 3 948 285 euroa. Vuosikatteeksi ja samalla tulokseksi muodostuu 33 839 euroa. Tulos on noin 200 000 euroa arvioitua parempi. 

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910.   

Länsi-Suomen Eurooppa-toimiston omistajamaakunnille yhteinen EU-strategia  

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto (West Finland European Office, WFEO) laati viime vuonna ensimmäistä kertaa omistajamaakunnilleen yhteisen EU-strategian vuosille 2022–2025. Strategian painotusten mukaisesti WFEO panostaa entistä enemmän ennakoivaan edunvalvontaan ja työtä tehdään vahvasti yhdessä maakunnan liittojen kanssa.  

Ajankohtaista EU-asioista tiedottaminen on yksi Eurooppa-toimiston perustehtävistä. Tiedotus avaa eurooppalaisia mahdollisuuksia, antaa tietoa ohjelmista ja tapahtumista sekä esittelee mahdollisuuksia vaikuttaa eri politiikkasisältöihin.  

Tulevana vuonna WFEO keskittyy entistä enemmän koheesiovaikuttamiseen ja innovaatiopolitiikan mahdollisuuksien kartoittamiseen. TKI-kentällä tapahtuu paljon, kun uusi eurooppalainen innovaatio-ohjelma jalkautuu rahoitusohjelmien kautta alueille. Lisäksi Horisontti-ohjelman missiot tarkentuvat ja loputkin niistä lähtevät käyntiin. Länsi-Suomella on paljon vaikuttamisen ja hankerakentamisen mahdollisuuksia 

Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto (WFEO) on neljän maakunnan liiton, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Satakunnan ja Österbottenin/Pohjanmaan, yhteys- ja edunvalvontatoimisto Brysselissä.  

Lisätietoja: Innovaatiojohtaja Antti Saartenoja, p. 050 347 9845. 

Etelä-Pohjanmaan elinkeinojen neuvottelukunnan toiminta uudistuu 

Syksyllä 2021 maakuntahallituksen asettaman elinkeinojen kehittämisen neuvottelukunnan toimintaa uudistetaan. Toiminnan näkyvyyttä ja painoarvoa halutaan kasvattaa, jotta neuvottelukunnasta saataisiin eri osapuolille aitoa lisäarvoa yhä enemmän.  

Tavanomaisen kokoustamisen sijaan suunnitteilla on vuosittain järjestettävä maakunnan liiton, yrittäjäjärjestön, kauppakamarin ja MTK:n hallitusten yhteinen tilaisuus. Hallitusten jäsenet kokoava tilaisuus mahdollistaa maakunnan tilannekuvan avaamisen, yhteisten edunvalvonta-asioiden käsittelyn sekä verkostoitumisen ja keskustelun käymisen laajalla pohjalla. Ensimmäinen tilaisuus on tavoitteena järjestää loppusyksyllä 2023.  

Lisätietoja: maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638, aluekehitysjohtaja Heli Rintala, puh. 0400 172 202.