Tiedote maakuntavaltuuston kokouksesta 11.4.2022


Puheenjohtajan nuija pöydällä.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Pohjanmana liiton talousarvion ylityksen

Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Pohjanmaan liiton 324 852 euron talousarvion ylityksen ja päätti, että ylitys katetaan liiton ylijäämistä. Vuoden 2021 talousarviossa kokonaistuloiksi on arvioitu 3 136 272 euroa ja kokonaismenoiksi 3 355 918 euroa. Liiton tulokseksi vuodelle 2021 arvioitiin -218 646 euroa.

Vuoden 2021 lopulliset menot osoittautuivat 324 852 euroa suuremmiksi kuin talousarvion laadinnan yhteydessä arvioitiin. Etelä-Pohjanmaan liitto päätti keväällä 2020 jakaa maakunnallisia korona-avustuksia kansallisesta kehittämisrahasta sekä liiton omasta budjetista 200 000 euroa. Toimenpiteet, joita tällä avustuksella tuettiin, hakivat maksatukset vasta vuoden 2021 kuluessa, mitä ei talousarvion laadinnan yhteydessä osattu ennakoida.

Toinen merkittävä erä, joka talousarvion ylitykseen on vaikuttanut, on henkilöstömenot. Liittoon on palkattu määräaikaisia työntekijöitä arvioitua enemmän, ja vaikka vakinaisen henkilökunnan palkkamenoissa on jääty alle talousarvion, on tästä syntynyt jonkin verran ylitystä.

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910

Etelä-Pohjanmaan liiton organisaatiorakenne uudistuu

Etelä-Pohjanmaan liiton toiminnan organisointi uudistuu. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää Etelä-Pohjanmaan liiton ydintehtäviä ja muodostaa niiden pohjalta toiminnallisia kokonaisuuksia.

Uudistusprosessin käynnistämiseen on vaikuttanut myös maakuntaan kohdennettavan alue- ja rakennepolitiikan rahastojen rahoitusosuuden merkittävä nousu, minkä lisäksi Etelä-Pohjanmaan liiton rooli aluekehitysviranomaisena vahvistuu ja monipuolistuu. Näin ollen on tärkeää valmistautua siihen, että kehittämisrahat saadaan valjastettua tehokkaasti käyttöön sekä hanketoimijoiden aktivointiin ja tukemiseen pystytään suuntaamaan riittävästi resursseja.

Etelä-Pohjanmaan liitossa vastuualueet ovat muutoksen jälkeen: johtaminen ja strateginen yhteistyö, kehittäminen ja rahoitus, alueiden käyttö ja liikenne, innovaatiot ja kansainvälistyminen sekä hallinto ja kulttuuri.

Yhtenä osana muutosprosessia täyttämättä oleva kansainvälistymis- ja kulttuurijohtajan virka päätettiin muuttaa innovaatiojohtajan viraksi. Suunnittelujohtajan virka julistetaan myöhemmin auki.

Lisätietoja: vt. maakuntajohtaja Heli Seppelvirta, p. 040 5294638

Jäsenmuutos maakuntahallituksessa

Maakuntavaltuusto myönsi eron maakuntahallituksen varajäsen Anne Niemelle. Niemen tilalle maakuntahallituksen varajäseneksi valittiin Elina Järvelä (Soini).

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910