Tiedote maakuntavaltuuston kokouksesta 13.12.2021


Puheenjohtajan nuija.

Heli Seppelvirrasta Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtaja

Maakuntavaltuusto on valinnut Etelä-Pohjanmaan uudeksi maakuntajohtajaksi HM Heli Seppelvirran.

– Hänellä on vahva tuntemus maakunnastamme sekä kirkas näkemys sen kehittämistarpeista. Hän on selkeäsanainen esiintyjä, hyvä verkostoituja ja kokenut alueemme edunvalvoja, toteaa valintatyöryhmää johtanut maakuntavaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Mikko Savola.

Nykyinen maakuntajohtaja, Asko Peltola, siirtyy eläkkeelle keväällä 2022. Peltola on johtanut Etelä-Pohjanmaan liittoa vuodesta 2006. Seppelvirta aloittaa vt. maakuntajohtajana helmikuun alussa.

Lisätietoja: maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mikko Savola, puh. 040 5758 498

Maakuntavaltuusto hyväksyi talousarvion ja toimintasuunnitelman

Maakuntavaltuusto päätti hyväksyä Etelä-Pohjanmaan liiton talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023–2024.

Etelä-Pohjanmaan liiton vuoden 2021 talousarvion toimintamenot ovat 3 283 277 euroa ja toimintatulot ovat 3 070 825 euroa. Talousarvioehdotus on rahoituserien jälkeen vuosikatteeltaan –211 452 euroa alijäämäinen.

Maakuntavaltuuston kokouksessa pidetyissä ryhmäpuheenvuoroissa Etelä-Pohjanmaan liiton toimintaa pidettiin hyvänä, mutta valtuutetut nostivat erityisiksi huolenaiheiksi maakunnan väestökehityksen ja vetovoiman. Lisäksi kehittämiskohteina nostettiin esiin muun muassa koulutukseen ja tutkimukseen liittyviä teemoja.

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910

Huomisen lakeus -maakuntastrategian hyväksyttiin

Maakuntavaltuusto päätti hyväksyä Huomisen lakeus -maakuntastrategian. Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma on laadittu samanaikaisesti ja yhtenäisen prosessin mukaisesti. Kokonaisuudesta käytetään nimeä Huomisen lakeus -maakuntastrategia, joka sisältää myös maakunnan älykkään erikoistumisen strategian. Maakuntastrategia sisältää näin ollen kolme merkittävää maakunnan tulevaisuuden suuntaa osoittavaa aluekehittämisasiakirjaa.

Huomisen lakeus -maakuntastrategia on maakunnan kehittämistahdon ilmaisu, joka määrittelee maakunnan tavoitellun tulevaisuuskuvan vuoteen 2050 saakka. Maakuntastrategia sisältää myös maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvia keskipitkän aikavälin kehittämisen tavoitteita sekä suunnitelman toimenpiteiden toteuttamisesta. Maakuntastrategiassa huomioidaan niin EU-tasolta kumpuavia kuin kansallisia aluekehittämistä ohjaavia linjauksia.

Lisätietoja: Kehittämisasiantuntija Sanna Puumala, puh. 040 509 4420, yhteyspäällikkö Miika Laurila, puh. 040 660 3733, aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta, puh. 040 529 4638.

Maakuntakaavan uudistaminen vireille

Maakuntakaavan uudistaminen on päätetty asettaa vireille sekä Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 15.12.2021-15.2.2022 väliseksi ajaksi.

Etelä-Pohjanmaalla ovat voimassa vuonna 2005 voimaan tullut kokonaismaakuntakaava sekä vuosina 2016–2021 voimaan astuneet teemakohtaiset vaihemaakuntakaavat I-III.

Etelä-Pohjanmaan liitossa on laadittu nykyisen maakuntakaavan ajantasaisuuden arviointi, jonka mukaan maakuntakaavoituksessa on seuraavaksi tarve kaikki maankäytön teemat ja merkinnät yhteen kokoavalle uudelle kokonaismaakuntakaavalle.

Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Mari Pohjola puh. 040 610 8445, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, puh. 050 347 9845.

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle 100 000 euron avustus

Maakuntavaltuusto päätti myöntää Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle 100 000 euron avustuksen.

Kaikkiaan Etelä-Pohjanmaan liitto on vuodesta 2011 alkaen rahoittanut Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön toimintaa kuluvaan vuoteen mennessä yhteensä 1 miljoonalla eurolla.

Lisäksi vuosina 2011–2015 liitto keräsi kunnilta yhteensä 500 000 euroa korkeakoulusäätiön rahoitukseen. Näin ollen kunnilta kerätyn rahoituksen kokonaissumma vuosina 2011–2020 on 1 500 000 euroa.

Lisätietoja: hallintojohtaja Jari Iso-Koivisto, puh. 040 356 3910