Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma käyntiin 


EU-lippulogo, jossa teksti Euroopan unionin osarahoittama.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan (AURA) Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma on hyväksytty komissiossa ja ohjelman toimeenpano on päässyt käyntiin. 

Hankehaut on päästy avaamaan Etelä-Pohjanmaalla toukokuun puolivälissä. Kehittämishankerahoitusta on haettavissa Etelä-Pohjanmaan liitosta (Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR) ja Keski-Suomen ELY-keskuksesta (Euroopan sosiaalirahasto, ESR+). 

Etelä-Pohjanmaan liiton ensimmäinen haku on auki kesäkuun loppuun saakka. Toinen haku tullaan avaamaan heti lomakauden jälkeen. ELY-keskuksen ensimmäinen ESR+-haku on auki elokuun loppuun saakka. ELY-keskuksessa on jo aiemmin avautunut haettavaksi ohjelmaan liittyvä yritysrahoitus. 

Myöhemmin haettavaksi tulevat oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) rahoitettavat hankkeet. JTF-rahasto on käytettävissä 14 maakunnassa ja se on kytketty niiden vaikutusten lieventämiseen, jotka Suomessa aiheutuvat energiaturpeen käytön vähenemisestä.  

Etelä-Pohjanmaalla AURA-ohjelman rahoitusta käytettävissä koko ohjelmakaudelle 2021−2027 112,9 miljoonaa euroa. AURA-ohjelmassa on korvamerkitty erillinen rahoitus kestävään kaupunkikehittämiseen. Tämä pohjautuu Seinäjoen kaupungin ja valtion väliseen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukseen. Etelä-Pohjanmaalla kestävään kaupunkikehittämiseen on varattu 600 000 euroa vuosille 2021−2022.

Tiedote 20.5.2022 pidetystä maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokouksesta.