Valtatien 19 kehittämistä jatkettava


Valtatie 19 ilmasta kuvattuna.

Tänään on juhlapäivä kaikille valtatien 19 käyttäjille: Valtatien Seinäjoki-Lapua-kehittämishankkeen 1. vaiheen avajaisjuhlallisuuksia vietetään liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen johdolla.

Valtatie 19 on Etelä-Pohjanmaan valtaväylä yhdistäen Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan pohjoisosan sekä rannikon vt 8:n talousalueet Kolmostiehen, ja sitä kautta eteläiseen Suomeen sekä vientisatamiin. Talousalueiden ripeän kasvun sekä Seinäjoen itäväylän valmistumisen myötä valtatien 19 liikennemäärä on kasvanut voimakkaasti.

Valtatie 19 on kansallisesti ja alueellisesti merkittävä väylä. Suuri osuus Suomen alkutuotanto- ja elintarviketuotantokuljetuksista tapahtuu valtatien 19 kautta. Kuljetusten on toimittava luotettavasti ja pysyttävä aikataulussa.

– Valtatie 19 on tärkeä väylä Etelä-Pohjanmaan ja koko Suomen kannalta. Se on keskeinen osa elinkeinoelämän toimintaa ja liikenteen sujuvuutta. Valtatien 19 kehittämistä ei saa unohtaa ja kehittämistä on jatkettava, jotta se vastaa tulevaisuudessa kasvaviin liikennetarpeisiin ja sujuvoittaa liikennettä entisestään, toteaa valtatie 19 -kehittämisryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Kurvinen.

Valtatie 19 on liikennetarpeiden ja ajoneuvotyyppien sulatusuuni. Tiellä kulkee niin työmatka- ja opiskeluliikennettä mopo- ja henkilöautoilla kuin lyhyt- ja pitkämatkaista raskasta liikennettä. Tiellä kulkee myös merkittävä määrä hidasta maatalousliikennettä. Liikenne ei suju ja tiellä tapahtuu vuosittain useita henkilövahinko-onnettomuuksia. Nämä olisivat vältettävissä tien parantamistoimilla.

Tarpeet tunnustettu

Suomen pienenevistä maanteiden kehittämisrahoista kilpailee joukko tärkeitä hankkeita eri puolilta Suomea. Kehittämishankkeiden rahoitusta ei ole jyvitetty alueille, joten tietyn hankkeen käynnistyminen tarvitsee taakseen faktojen lisäksi vahvan tuen alueelta, alueen yrityksiltä sekä eduskunnasta.

Valtatie 19 kohdalla faktat puhuvat puolestaan. Tie on osa Suomen pääväyläverkkoa, johon kuuluu noin 5500 km Suomen vilkasliikenteisimmistä teistä. Keskivuorokausiliikenne Seinäjoki-Lapua-välillä vaihtelee noin 10 000–14 000 välillä ja esimerkiksi 15.9.2023 Nurmon liikenteen mittauspisteen ohi ajoi yhteensä 16 700 ajoneuvoa. Henkilöautoliikenteen määrän on arvioitu kasvavan 29 % ja raskaan liikenteen 7 % vuoteen 2040 mennessä.

Jatkotoimia tarvitaan

Etelä-Pohjamaan maakuntajohtaja Heli Seppelvirta iloitsee nyt toteutetusta hankkeesta, mutta katsoo jo tulevaisuuteen.

– Nyt toteutettua kehittämishanketta voi kutsua hyväksi aluksi, mutta työtä täytyy jatkaa. Seuraavaksi tulisi toteuttaa Kurikan Jalasjärven vt3/vt19 liittymän parantaminen ja Seinäjoki-Lapua-osuuden kehittämishankkeen 2. vaihe, Seppelvirta pohtii.

Kurikan Kaupunki on jo toteuttamassa omaa osuuttaan liittymän tiesuunnitelmasta, koska alueen yritykset vaativat oikea-aikaisia toimenpiteitä investointiensa tueksi ja mahdollistamiseksi. Hanke odottaa valtion investointipäätöstä.

Seinäjoki-Lapua toisen vaiheen kriittisin kohta on Seinäjoen Kivisaaren ja Atrian välinen osuus. Osuudella oleva Teppo-Isokoski-liittymä on maakunnan ja koko Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen vaarallisimpia risteysalueita. Nurmonjoen silta on todettu erittäin heikkokuntoiseksi ja uusimistarpeessa olevaksi.

Edellä mainittujen lisäksi valtatiellä 19 on lukuisia kohteita, joiden suunnittelua ja kehittämistä valtion tulisi suunnitelmallisesti edistää. Suomelle tärkeän väylän merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan entisestään. Valtatie 19 -kehittämisryhmä tekee edistämis- ja edunvalvontatyötä tiiviissä yhteistyössä kuntien, yritysten, sidosryhmien, eduskunnan ja viranomaisten kanssa.

Tehdään yhdessä valtatiestä 19 vielä parempi,

Antti Kurvinen, kansanedustaja, valtatie 19 -kehittämisryhmän pj. (lisätietoa: avustaja Eeva Herrala, p. 050 574 1862)
Heli Seppelvirta, maakuntajohtaja, Etelä-Pohjanmaan liitto, p. 040 5294 638

FAKTA:

Valtatie 19 -kehittämisryhmä on perustettu 2019.

Valtatie 19 -kehittämisryhmän tavoitteena on lisätä päättäjien ja johtavien viranhaltijoiden tietoisuutta valtatien 19 tilanteesta ja merkityksestä Etelä-Pohjanmaalle ja Suomelle. Tavoitteena on vauhdittaa valtatien 19 investointeja, jotta tielle pääväyläasetuksessa ja maakuntakaavassa asetetut palvelutasotavoitteet täyttyvät. Lisäksi ryhmä pyrkii edistämään liikenteen palveluiden kehittämistä valtatien 19 vaikutusalueella.

Kehittämisryhmään kuuluvat organisaatiot ovat valtatie 19 alueen kunnat, maakunnan liitto, alueen kansanedustajat, elinkeinoelämän toimijat sekä muut tienkäyttäjäryhmät. Kehittämisryhmä voi kutsua asiantuntijajäseniksi ELYn ja Väyläviraston liikenteen asiantuntijoita. Ryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Antti Kurvinen.

Valtatien 19 kehittämishankkeet ja tarpeet

  • valtatien 3 ja 19 liittymä Kurikan Jalasjärvellä (hanke on toteuttamisvalmis, kustannus noin 12 M€)
  • valtatie 19 Kivisaari-Atria, 2+2 kaistainen maantie (tiesuunnittelu valmistumassa)
  • valtatie 19 Hipinmäki-Muurimäki, 2+2 kaistainen maantie (tiesuunnittelu käynnissä)
  • valtatie 19 Lapua-Kauhava (kt 63) kehittäminen, ohituskaistat (aloitettava tarveselvityksen laatiminen)
  • Alahärmän eritasoliittymät (tiesuunnittelu on aloitettava) ja Ytterjepon eritasoliittymä (suunnittelu käynnissä).

Yllä mainittujen lisäksi valtatiellä 19 on lukuisia muitakin parantamiskohteita, joilla voidaan parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta (suunnitteluhankkeita ei ole aloitettu). Valtatiellä 19 on varauduttava pitkällä aikavälillä erityisesti Jalasjärvi-Seinäjoki-osuudella liikenteen kasvun aiheuttamiin kehittämistarpeisiin.