Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava julkisesti nähtäville


Maakuntakaavan tarkoitus on suunnitella Etelä-Pohjanmaan maankäyttöä pitkällä aikavälillä.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 on julkisesti nähtävillä 5.4.–13.5.2024 alueen kunnissa ja Etelä-Pohjanmaan liiton toimistolla sekä verkkosivuilla. Julkisen nähtävilläolon aikana kaikilla alueen asukkailla, yhteisöillä, yrityksillä ja muilla toimijoilla on mahdollisuus antaa kaavaehdotuksesta palautetta. 

Palautteet tulee toimittaa viimeistään 13.5.2024 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan liitto, PL 109, 60101 Seinäjoki. Etelä-Pohjanmaan liitto käy kaikki palautteet läpi ja tarkastelee kaava-aineistoa niiden pohjalta. 

Kaavan laadinta ja sen nähtävilläolo perustuvat lakiin (MRL 65 § ja MRA 12 §). 

Mikä maakuntakaava on? 

Maakuntakaava on kartalla esitetty suunnitelma pitkän aikavälin maankäytöstä, jossa keskitytään valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin asioihin. Kaavamääräykset puolestaan kuvaavat, miten kaavakartta merkintöineen vaikuttaa alueiden käyttöön. 

Kaikilla kaavassa esiintyvillä merkinnöillä on oltava perustelu, ja Etelä-Pohjanmaan liitto onkin teettänyt kaavan laadinnan tueksi useita selvityksiä. Käytännössä maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta. 

Esimerkiksi seudullisesti merkittäviä tuulivoimaloiden alueita voidaan sijoittaa ainoastaan maakuntakaavassa niille osoitetuille alueille, mutta mahdollisen päätöksen voimaloiden rakentamisesta tekee kunta. Tiet, rautatiet ja sähköverkot ovat myös esimerkkejä asioista, joita on suunniteltava yli kuntarajojen. 

Kysy kaavasta! -tilaisuuksia ympäri maakuntaa 

Etelä-Pohjanmaan liitto järjestää yleisötilaisuuksia eri puolilla maakuntaa, joissa maakuntakaavaan pääsee tutustumaan ja kertomaan siitä näkemyksensä. Yksi yleisötilaisuus järjestetään lisäksi etäyhteyksin Teams-sovelluksella. 

Kaikki tilaisuudet pidetään klo 17–19 seuraavasti: 

  • Teams-etäyhteys ma 15.4. (osallistumislinkin löydät täältä
  • Lapua ke 17.4. (Vanha Paukku, Makasiinin kokoustila, os. Vanhan Paukun tie 1) 
  • Seinäjoki to 18.4. (Seinäjoen kirjasto, Jaaksi-Sali, os. Alvar Aallon katu 14) 
  • Isojoki ma 22.4. (Kunnantalo, Valtuustosali, os. Teollisuustie 1 A) 
  • Ähtäri ti 23.4. (Pirkanlinnan auditorio, os. Lukiontie 3) 
  • Vimpeli to 25.4. (Kunnantalo, Valtuustosali, os. Patruunantie 15) 

Seuraavat askeleet 

Mahdollisten muokkausten jälkeen kaava saatetaan maakuntahallituksen hyväksymiskäsittelyyn elokuussa. Maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn kaava viedään puolestaan syyskuussa. 

Maakuntavaltuusto käyttää liiton ylintä päätösvaltaa ja vastaa maakuntakaavan hyväksymisestä. Voimaan astuessaan maakuntakaava korvaa aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat. 

Lisätiedot: vs. suunnittelujohtaja Antti Saartenoja, p. 050 3479 845, ympäristösuunnittelija Mari Väänänen, p. 0400 243 640.