Kokonaismaakuntakaava

Maakuntakaavan ote, jossa näkyy kaavassa olevia merkintöjä symbolein.

Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaava kokoaa yhteen alueidenkäytön ja aluerakenteen kehittämisen pääperiaatteet ohjeeksi yksityiskohtaisemmalle suunnittelu- ja kehittämistyölle. Kokonaismaakuntakaava muodostuu viidestä teemasta. Kokonaismaakuntakaava on voimassa muiden kuin 1., 2. ja 3. vaihemaakuntakaavassa käsiteltyjen sisältöjen osalta.  

Maakuntakaavan valmistelu aloitettiin vuonna 1999. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 1.12.2003 ja se vahvistettiin Ympäristöministeriössä 23.5.2005. Kaavaan on tehty muutos Lapuan kaupungin Honkimäen alueen osalta ja Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan muutoksen 5.12.2006. Maakuntakaava kumoaa Ympäristöministeriön vahvistaman Etelä-Pohjanmaan seutukaavan kokonaisuudessaan.

KAAVAKARTTA

Kokonaismaakuntakaavan 2005 maakuntakaavakartta (pdf).
Kyseessä on yhdistelmäkartta kokonaismaakuntakaavasta ja maakuntakaavan muutoksesta.

Etelä-Pohjanmaan voimassa olevia maakuntakaavoja voi tarkastella karttapalvelussa täällä >>>

Karttapalvelussa voi mm. ottaa näkyviin vain tiettyjä teemoja koskevat merkinnät ja saada klikkaamalla lisätietoa merkintöihin liittyvistä suunnittelumääräyksistä. 

KAAVASELOSTUS

Kokonaismaakuntakaavan 2005 kaavaselostus (pdf) ja

Maakuntakaavan muutoksen kaavaselostus (pdf).