Vaihemaakuntakaava II

Kauppakeskuksen sisääntulokatos
Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava II koskee muun muassa kaupan palveluiden sijoittumista. Kuva: Katri Korpela

Kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot 

Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaava koskee kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 30.5.2016. Kaava on tullut voimaan 11.8.2016.  

II vaihemaakuntakaavaan on tehty kauppaa ja keskustatoimintoja koskeva muutos. Tarve muutokselle tuli maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtyjen, vähittäiskauppaa käsittelevien muutosten vuoksi. Vaihemaakuntakaava II on kaavamuutoksella tarkistettu vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä tältä osin. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 2.12.2019. Kaavamuutos on tullut voimaan 21.4.2020. 

Kaupan logistisesti edullinen sijoittuminen ja sujuvat liikenneratkaisut ovat eheän yhdyskuntarakenteen perusedellytyksiä. Etelä-Pohjanmaalla etäisyydet ovat suuria ja yhdyskuntarakenne hajautunutta, joten kaupan tasapuolisen saatavuuden turvaaminen sekä toimiva liikenneverkko kaikilla alueilla on tärkeää. Kaupan palveluiden saatavuudelle on tärkeää myös elinvoimaisen keskusverkon säilyminen maakunnassa. Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan tavoitteena on luoda edellytyksiä Etelä-Pohjanmaan kilpailukyvylle. 

II vaihemaakuntakaavassa maakunnan yhteensä 50 taajamasta puolet eli 25 on merkitty keskustatoimintojen alueeksi. Näistä alueista 18 on keskustatoimintojen alueita ja seitsemän keskustatoimintojen alakeskuksia. Ratkaisun tavoitteena on tukea koko maakunnan säilyttämistä elinvoimaisena.

Kaupan palveluverkon osalta II vaihemaakuntakaavassa määrätään seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan, päivittäistavarakaupan ja erikoistavarakaupan suuryksiköiden alarajoista. Velvoite osoittaa vähittäiskaupan suuryksiköille enimmäismitoitus maakuntakaavan keskustatoimintojen alueella on poistettu maankäyttö- ja rakennuslaista. Tämä muutos huomioitiin 21.4.2020 voimaan tulleessa kaavamuutoksessa.

KAAVAKARTTA 

Vaihemaakuntakaavassa II on kaksi vahvistettua kaavakarttaa, joista vaihemaakuntakaavasta II on voimassa liikenteen ja vaihemaakuntakaavan II muutoksesta kaupan ja keskustatoimintojen merkinnät: 

Etelä-Pohjanmaan voimassa olevia maakuntakaavoja voi tarkastella karttapalvelussa täällä >>> 

Karttapalvelussa voi mm. ottaa näkyviin vain tiettyjä teemoja koskevat merkinnät ja saada klikkaamalla lisätietoa merkintöihin liittyvistä suunnittelumääräyksistä. 

KAAVASELOSTUS 

Vaihemaakuntakaavan II muutoksen kaavaselostus (pdf) 

Vaihemaakuntakaavan II kaavaselostus (pdf) 

SELVITYKSET 

Vaikutusten arviointi. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, vaihekaava II. Etelä-Pohjanmaan liitto & WSP Finland Oy (2015) (pdf

Kauppa ja keskustatoiminnot 

Etelä-Pohjanmaan keskusverkkoselvitys. Etelä-Pohjanmaan liitto (2015) (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys. Etelä-Pohjanmaan liitto & FCG (2011/2015) (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkon nykytila ja mitoitustarpeet 2030. Etelä-Pohjanmaan liitto (2015) (pdf) 

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset. Seinäjoen kaupunki (2014) (pdf)  

Liikenne 

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus & Liikennevirasto (2014) (pdf)  

Kauhajoki-Kauhava palvelutasoselvitys. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (2014) (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan liitto & Liikennevirasto (2011) (pdf) 

Valtatie 3 Tampere-Vaasa. Palvelutasolähtöinen kehityskäytäväselvitys. Pirkanmaan ELY-keskus (2015) (pdf) 

Logistiikka ja tienpito Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen kaupunkiseutujen ulkopuolella. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto & Sito (2015) (pdf) 

Etelä-Pohjanmaan venesatamat, lentoasemat ja -paikat. Etelä-Pohjanmaan liitto (2015) (pdf)