Auroran matkassa Interregien ihmemaassa


Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Pia Kattelus.

Olen työskennellyt kansainvälisten kehittämishankkeiden parissa vuodesta 2001 lähtien roolissa ja toisessa, mutta koskaan aiemmin ei ole ollut mahdollista osallistua rahoitusohjelman laadintaan – ja vieläpä aivan uuden! Nyt olen päässyt alusta saakka mukaan tuomaan eteläpohjalaista näkemystä Interreg Aurora -ohjelman tavoitteisiin ja sisältöön.

Uuden äärellä

Uusi aluekehitysohjelma ei synny tyhjästä, vaan sillä on edeltäjänsä. Jokaisella alueella oma historiansa osana erilaisia rahoitus- ja kehittämisohjelmia. Etelä-Pohjanmaa on kuulunut jo pitkään Interreg Europe ja Interreg Baltic Sea Region -ohjelmien alueisiin. Lisäksi päättyneellä ohjelmakaudella olimme vahvasti mukana suppeamman maantieteellisen alueen kattaneessa ja resursseiltaankin pienemmässä Interreg Botnia Atlantica -ohjelmassa.

Euroopan komissio on vähentänyt erilaisten Interreg-ohjelmien määrää, ja yhdistämiskohtalon kokivat nyt Interreg Nord ja Interreg Botnia Atlantica. Etelä-Pohjanmaa on siis yhtäkkiä ohjelma-alueensa eteläisin maakunta! Uudessa rakenteessa pääsemme haastamaan itseämme, kun mietimme kehittämisyhteistyötä pohjoisen suuntaan. Tähän saakka sitä on tehty paljolti etelään ja länteen. Myös ohjelma-alueen rajat ja niiden takaa ja sisältä löytyvät yhteistyökumppanit täytyy nyt miettiä uusiksi. Kuten Interreg Botnia Atlantica -ohjelmassa myös Interreg Aurorassa meille alueena tärkeiden teemojen edistämisen on tehtävä rajat ylittävänä yhteistyönä.

Ohjelmointityön alussa käytimme sisältötyöryhmässä melko paljon aikaa toisiimme tutustuen ja tuntumaa hakien. Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa ovat maakuntina ainoat aivan uudet tulokkaat, koska muut alueet ovat toimineet yhdessä jo Interreg Nordissa. Rohkenisin kuitenkin väittää, että olemme päässeet mukaan yhteistyöhön ilman ongelmia. Ohjelman uuden nimen pohdinta alkuvaiheessa oli kaikille hyvä pieni yhteistyöharjoitus: mikä lapselle nimeksi, kun se ei voi viitata Skandinaviaan, arktiseen eikä pohjoiseen? Aurora yksinään tarkoittaa aamunkoittoa, joten se nimenä kuvastaa uutta kohden kulkemista. Osana käsitettä Aurora Borealis – revontulet -mielleyhtymä johdattaa keskisemmässäkin Euroopassa ajatukset pohjoiseen. Ja revontulethan näkyvät sopivalla säällä koko ohjelma-alueella, myös Etelä-Pohjanmaalla.

Ei keksitä vain omasta päästä

Suomen, Ruotsin, Norjan ja saamelaisalueen edustajat eivät voi päättää kaikesta aivan itse. Euroopan komissio on jo kesällä 2018 antanut ensimmäisen ehdotuksen Interreg-asetukseksi, ja sen reunaehdot ohjaavat vahvasti ohjelmointiprosessin etenemistä sekä mahdollisia tavoitteita, sisältöjä ja toimenpiteitä. Ohjelman hallintoviranomainen on Norrbottenin lääni Ruotsissa – muuten hallinnointi on vielä suunnitteluvaiheessa. Sisältötyöryhmässä olemme käyneet läpi komission antamia temaattisia tavoitteita ja alatavoitteita sekä tehneet niiden suhteen perusteltuja valintaehdotuksia ohjelmointikomitealle. Ohjelmointikomitean muodostavat kolmen maan ministeriöiden, saamelaisparlamentin ja maakuntien edustajat sekä hallintoviranomainen. Etelä-Pohjanmaan liitosta ohjelmointikomitean jäsenenä on suunnittelujohtaja Antti Saartenoja. Kun tavoitteet on saatu valittua, alkaa ohjelman sisällön kirjoittaminen vauhdilla, koska ohjelmaluonnos on saatava kansalliseen hyväksymisprosessiin jo huhti-toukokuussa.

Alueiden toimijoiden ääni kuuluviin!

Ohjelma-alueen toimijoiden kuuleminen on tärkeä osa ohjelman tavoiteasettelua ja sisällön kirjoittamista. Tähän liittyen tehtiin syksyllä 2020 koko ohjelma-aluetta koskenut kysely odotuksista ja toiveista ohjelman suhteen. Kyselyn tuloksia on jo hyödynnetty tavoitteiden pohdinnassa ja ne otetaan huomioon myös sisältöä tuotettaessa. Helmikuun aikana on tarjolla vielä kaksi mahdollisuutta kertoa odotuksista ja toiveista webinaareissa, joista ensimmäinen koko Interreg Auroran aluetta koskeva järjestetään keskiviikkona 11.2. ja toinen eteläpohjalaisten oma 19.2. Lue lisää ja ilmoittaudu webinaareihin! Koko ohjelma-alueen webinaariin on ilmoittautunut jo yli 300 henkilöä, mikä kertoo suuresta kiinnostuksesta Interreg Auroraa kohtaan.

Pia Kattelus
kansainvälisten asioiden päällikkö