Kiinnostavatko alueiden väliset kansainvälisellä tasolla?


Etelä-Pohjanman liiton henkilöstö: Pia Kattelus.

Olympialaisten aikaan otsikon luulisi viittaavan kilpailemiseen, mutta ei – kyse on yhteistyöstä. Interreg-rahoitusohjelmat ovat viimein avaamassa ensimmäisiä uuden kauden hakujaan, ja tarjolla on nyt runsaasti resursseja aluekehittämiseen kansainvälisten partnereitten kanssa. Interreg – inter regional – viittaa nimenomaan alueiden väliseen yhteistyöhön, missä pohditaan jotakin tiettyä yhteistä ongelmaa, haastetta, tai kehittämisen kohdetta ja etsitään keinoja sen ratkaisemiseen, siihen vastaamiseen tai sen työstämiseen.

Mutta täytyy myöntää, että vaikka lopputulemana on jotakin yhdessä toteutettua, niin mukana on ainakin hankkeen hakuvaiheessa myös kilvoittelua – ehkä jopa kilpailua. Ei kuitenkaan tarvitse olla Einstein pärjätäkseen näissä kilpailuissa, mutta valmistautumista ja ripauksen strategista ajattelua se edellyttää.

Että päästään tekemään mitä tavoitellaan, pitää olla rahoitusohjelman painopisteisiin, tavoitteisiin ja muihin reunaehtoihin sopiva kehittämisidea, jolla on kiinnostavuutta ainakin ohjelma-alueella. Pitää löytää osaavat ja innostuneet hankekumppanit riittävän monelta alueelta ja tarvittavista organisaatioista. Mukaan pitää saada tarpeeksi oikeanlaista asiantuntemusta – tai ymmärrystä ennakoida sen hankkimista projektin aikana ostopalveluna. Pitää osata yhdessä kumppaneiden kanssa sanoittaa sellainen hakemusteksti ja laskea sellainen budjetti, että tekemisen luonteen ja laadun voi perustella hyvin ja oikeuttaa siten riittävän rahoituksen saamisen.

Pitää muistaa lukea ohjeet ja käsikirjat huolella. Pitää huomata kirjoittaa ideapaperi ja lähettää se ohjelman sihteeristölle ennakkoon kommenteille – sellaisen laadinta saattaa olla jopa hakemisen ennakkoehto! Ja vaikka ei olisi pakollistakaan, niin se kannattaa tehdä, koska samalla saa hyvää arvioivaa palautetta ja tulee kertoneeksi sihteeristölle, että tällaista tematiikka pohdimme ja kehittämisen arvoisena pidämme. Hakemisen hallinnollisia kiemuroita pitää jonkun partnerin tuntea tarpeeksi – mieluusti ainakin sen, joka hanketta halutaan johtamaan: mitä selvityksiä, selvennyksiä, suosituksia ja todennuksia partnereilta tarvitaan; mikä on Euroopan unionin rahoitusosuus, voiko mahdollisesti hakea kansallista rahoitusta ja miten paljon jää sitten partnerin omalle kontolle. Ja miten ja koska ja mistä sitä kansallista osuutta haetaan missäkin maassa.

Interregeissä ohjelman hallinnossa on mukana jokaisen alueen aluehallinnon edustaja. Meillä niitä ovat Etelä-Pohjanmaan liitto ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.  Interreg Aurorassa liiton edustajat ovat mukana hankkeiden arvioinnissa ja valinnassa, Itämeressä kansallisessa koordinaatioryhmässä myös vaikuttamassa valintoihin, ja Europessa partnereina tai muiden toimijoiden tukipartnereina.

Vaikka aluehallinnon edustaja ei arvioinnissa voi vetää kotiinpäin, vaan hakemusten laatu ja relevanssi ratkaisevat mitkä niistä pääsevät toteutukseen saakka, on kuitenkin hyvä antaa jo etukäteen vinkkiä, että tällaista hakemusta olemme jättämässä. Kun vähän tiedämme mitä on kehitteillä, niin pidämme ohjelmahallinnossa mielellämme tilaisuuden tullen vähän ääntä aktiivisista ja osaavista toimijoistamme.

Citius, altius, fortius, communis  – nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin, yhdessä on olympialiikkeen jalo 2022 kisoja varten päivitetty motto. Tähän pyrkikäämme myös Interreg-kilvoittelussa.

Tukea pyrkimyksiin: Tervetuloa Etelä-Pohjanmaan liiton Interreg-infoon tiistaina 22.2.2022 klo 14.00-16.00. Ilmoittaudu 21.2. klo 12.00 mennessä.

Pia Kattelus
kansainvälisten asioiden päällikkö