Kerro mielipiteesi maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta


Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti marraskuussa 2021 käynnistää maakuntakaavan uudistamisen. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n laadinta on käynnistetty välittömästi maakuntahallituksen päätöksen jälkeen muun muassa osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistelulla.

Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan maakuntakaavoituksen etenemisen vaiheet, kaavan sisältö ja tavoitteet, vaikutusten arvioinnin menetelmät ja osallistumisen mahdollisuudet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja ja sitä täydennetään kaavan valmistumisen edetessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.12.2021-15.2.2022 välisen ajan jokaisessa Etelä-Pohjanmaan kunnassa, Etelä-Pohjanmaan liitossa sekä liiton verkkosivuilla.

Kuulemisen aikana kaikilla maakuntakaavan osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Maakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Mielipiteet voi lähettää 15.2.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai postitse Etelä-Pohjanmaan liitto, PL 109, 60101 Seinäjoki.

Maakuntakaavan luonnos pyritään saamaan nähtäville vuoden 2022 aikana ja kaavaehdotus vuonna 2023. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy uuden Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 vuonna 2024. Voimaan astuessaan se kumoaa aiemmat kokonais- ja vaihemaakuntakaavat.

Maakuntakaava tutuksi

Mikä on maakuntakaava, miksi se laaditaan ja mitä se sisältää? Tutustu Etelä-Pohjanmaan uuden maakuntakaavan laadintaan videolla osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=X-tPEC2XXsk

Osallistu ja seuraa kaavoituksen etenemistä

Lue lisää maakuntakaavan uudistamisesta ja liity postituslistalle osoitteessa www.epliitto.fi/maakuntakaava

Lisätietoja:

Suunnittelupäällikkö
Mari Pohjola
puh. 040 610 8445
mari.pohjola@etela-pohjanmaa.fi

Maakuntasuunnittelija
Susanna Anttila
puh. 040 6152 580
susanna.anttila@etela-pohjanmaa.fi