Rahoitusta kolmelle seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävälle hankkeelle


Kolikkopinoja vihreällä taustalla

Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistäville hankkeille on varattu yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Hankerahoitusta saavat Yrityssalo Oy ja kaksi Koulutuskuntayhtymä Brahen hanketta.

Haku oli auki 14.6.–31.8.2021. Rahoitusta oli mahdollista hakea osaavan työvoiman saatavuutta edistäviin hankkeisiin ja niiden koordinaatioon. Määräajassa saatiin kolme hakemusta. Työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Etelä-Pohjanmaan liiton edustajien muodostama arviointiryhmä arvioi hankkeet hakuilmoituksessa määritettyjen kriteerien pohjalta.

Valintakriteereissä painotettiin muun muassa sitä, että hanke on vaikuttavuudeltaan laaja ja verkostomainen ja tuo lisäarvoa olemassa oleviin toimiin. Lisäksi painotettiin sitä, että hanke on käynnistettävissä nopealla aikataululla. Hakijoiden tuli myös sitoutua vähintään 30 prosentin omarahoitusosuuteen, paitsi koordinaatiohankkeessa.

Rahoitusta kansainvälisten rekrytointien tukeen, yritysten rekrytointivalmiuksien kehittämiseen ja koulutukseen

Yrityssalo Oy:n SEUTUrekry-hankkeen tavoitteena on lisätä seutukaupunkien osaamista kansainvälisissä rekrytoinneissa ja kehittää yritysten rekrytointivalmiuksia. Tavoitteena on myös kehittää keskeisten työvoimapulasta kärsivien alojen vetovoimaa.

Koulutuskuntayhtymä Brahen Ketterää osaamista -hankkeen tavoitteena on lisätä seutukaupunkien koulutusmahdollisuuksia ja osaamisen kehittämistä aloilla, joissa on työvoimapulaa. Hankkeen tavoitteena on myös seutukaupunkien yhteisen korkeakouluvision luominen. 

Koordinaatiohanke tukee edellä mainittujen hankkeiden yhteistyötä, viestintää ja vaikuttavuutta.

Rahoitus jakautuu hankkeille seuraavasti:

HakijaHankkeen nimiRahoitus
Yrityssalo OySEUTUrekry – Kansainvälisten rekrytointien tukeminen ja yritysten rekrytointivalmiuksien kehittäminen842 397 €
Koulutuskuntayhtymä BraheKetterää osaamista506 768 €
Koulutuskuntayhtymä BraheSeutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen -koordinaatiohanke90 829 €

Hankkeiden toteutusaika on 1.1.2022–30.6.2023. Rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan liitto. Hankekuvaukset on julkaistu Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla

Lisätiedot: 
Sanna Puumala, kehittämisasiantuntija, Etelä-Pohjanmaan liitto, p. 040 5094 420 
Outi Mäki, kehittämisasiantuntija, Etelä-Pohjanmaan liitto, p. 050 3538 388
Hanna-Mari Kuhmonen, erityisasiantuntija, TEM, p. 029 504 7008
Katja Palonen, johtava asiantuntija, TEM, p. 029 504 7071

Tiedote 14.6.2021: Rahoitushaku osaavan työvoiman saamiseksi seutukaupunkeihin on käynnistynyt
Hanketiedot Etelä-Pohjanmaan liiton sivuilla
Seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelma 2020–2022