Digituki

Digituki on digitaalisen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita (VM, Auta -hanke).

Digitukea on monenlaista. Se voi olla lähitukea (esimerkiksi asiointipisteet, vertaistuki ja kotiin vietävä tuki), etätukea (esimerkiksi chat, puhelin- tai videotuki) ja koulutusta (esimerkiksi online-koulutukset, kansalaisopistot ja videot).

Digituki kuuluu kaikille

Digituen verkoston tavoitteena on mahdollistaa digituen palvelut tasapuolisesti kaikille Suomen kansalaisille, tehdä palvelusta saavutettavampaa ja vaikuttavampaa.

Hyvän hallinnon lähtökohta on, että julkisten palvelujen tulee olla yhtä lailla kaikkien kansalaisten saavutettavissa ja käytettävissä heidän iästään, taidoistaan, olosuhteistaan tai asuinpaikastaan riippumatta (VM, Digi arkeen).

Etelä-Pohjanmaan liitto on koonnut verkostoa alueensa digituen toimijoista vuoteen 2022 saakka, jonka jälkeen Digi- ja viestintävirasto on rakentanut koko Suomen kattavan digituen pysyvän verkoston. Etelä-Pohjanmaan digituen toimijat muodostavat jatkossakin alueellisesti kattavan verkoston, jossa toimijat voivat vaihtaa keskenään hyviä käytänteitä, suunnitella toimintojaan toisiaan täydentäviksi sekä opastaa asiakkaita oikeiden palveluiden ääreen.

Digituen verkoston valtakunnallisiin eettisiin ohjeisiin sitoutuneen toimijan tavoittaa myös jatkossa Etelä-Pohjanmaalla tämän merkin avulla. Missä merkki siellä digituki!

Digitoimija

Varmistetaan yhdessä, että Etelä-Pohjamaalla digi kuuluu kaikille! Olemalla osa digitukiverkostoa, olet tekemässä digitaidoista uuden kansalaistaidon. Digitukiverkostona varmistamme yhdessä, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet sähköiseen asiointiin ja tarvittaessa mahdollisuus saada siihen myös apua.

DVV:n digitoimijoiden valtakunnalliseen verkostoon pääset mukaan osoitteessa:
Digituen toimija, ilmoita yhteystietosi tällä lomakkeella >>  Samalla myös uudet jäsenet saavat oikeuden käyttää omassa tiedotuksessasi valtakunnallista DIGITUKI-verkoston jäsenmerkkiä.

Missä merkki, siellä digitoimija. Toivomme sinun käyttävän tätä tarramerkkiä näkyvällä paikalla esimerkiksi ulko-ovessa, ilmoitustaululla tai huoneen ovessa. Esitäthän tarran yhteydessä oman toimenkuvasi digituen toimijana väärinymmärryksien rajaamiseksi.

Logo, jossa teksti: Valtakunnallisen digitukiverkoston jäsen.
Kysy tätä verkostomerkkiä ilmaisena ikkunatarrana allekirjoittaneelta

Lea Palomäki p. 040 6184 501 lea.palomaki@etela-pohjanmaa.fi