Digituki

Digituki on digitaalisen viranomaisasioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään älylaitteita ja asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita (VM, Auta -hanke).

Digitukea on monenlaista. Se voi olla lähitukea (esimerkiksi asiointipisteet, vertaistuki ja kotiin vietävä tuki), etätukea (esimerkiksi chat, puhelin- tai videotuki) ja koulutusta (esimerkiksi online-koulutukset, kansalaisopistot ja videot).

Digi- ja viestintävirasto on rakentamassa  koko Suomen kattavaa digituen verkostoa. Toimintaa rahoittaa valtiovarainministeriö. Etelä-Pohjanmaan liitto kokoaa verkostoa alueensa digituen toimijoista yhteistyössä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun kanssa. Vastaavanlaisia verkostoja toimii 14 maakunnassa.

Digituki kuuluu kaikille

Digituen verkoston tavoitteena on mahdollistaa digituen palvelut tasapuolisesti kaikille Suomen kansalaisille, tehdä palvelusta saavutettavampaa ja vaikuttavampaa.

Hyvän hallinnon lähtökohta on, että julkisten palvelujen tulee olla yhtä lailla kaikkien kansalaisten saavutettavissa ja käytettävissä heidän iästään, taidoistaan, olosuhteistaan tai asuinpaikastaan riippumatta (VM, Digi arkeen).

Etelä-Pohjanmaan digituen toimijat tulevat muodostamaan alueellisesti kattavan verkoston, jossa toimijat voivat vaihtaa keskenään hyviä käytänteitä, suunnitella toimintojaan toisiaan täydentäviksi sekä opastaa asiakkaita oikeiden palveluiden ääreen.

Verkosto toimii

  • päivittää Etelä-Pohjanmaan digituen tarpeen ja tarjonnan nykytilannetta,
  • tiedottaa aktiivisesti yhteisissä viestintäkanavissa,
  • arvioi Etelä-Pohjanmaan digitukitarjonnan saavutettavuutta ja ideoi parempia digituen alueellisia toimintamalleja ja -tapoja,
  • ohjaa maakunnan digituen tarjoajat Suomi.fi -palvelutietovarantoon sekä näille maakunnan omille sivuille, mistä palvelut tulevat entistä helpommin löydettäviksi.
  • vakiinnuttaa toimintaansa siten, että verkosto jatkaa toimintaansa myös käynnistyskauden päätyttyä.

Digituen verkoston valtakunnallisiin eettisiin ohjeisiin sitoutuneen toimijan tavoittaa jatkossa myös Etelä-Pohjanmaalla tämän merkin avulla. Missä merkki siellä digituki!