EU-toimijoita ja -tietoa

Neljä EU-lippua liehumassa

Paikallistason tietoa ja palveluja

Suomalaisille kohdistettua tietoa ja palveluja

Kansainvälisen tason tietoa ja palveluja

  • Kansainvälisessä Europe Direct -palvelussa voi esittää EU:ta koskevan kysymyksen puhelimitse tai sähköisellä lomakkeella. Palvelu toimii kaikilla 23:lla EU:n virallisella kielellä. Europe Direct -palvelun verkkosivut
  • Sinun Eurooppasi -sivustolta löytyy käytännön tietoa kansalaisten ja yritysten oikeuksista ja mahdollisuuksista EU:ssa. Sivuilla on tietoa mm. asumisesta, opiskelusta, työskentelystä, kuluttamisesta, matkustamisesta ja liiketoiminnasta Euroopassa. Sinun Eurooppasi -verkkosivut
  • Euroopan nuorisoportaalissa on koottua tietoa EU:n tarjoamista nuorten mahdollisuuksista. Portaalista löytyy tietoa esimerkiksi opiskelu-, työ- ja vapaaehtoistyömahdollisuuksista. Euroopan nuorisoportaalin verkkosivusto
  • EU Careers -palvelusta löytyy tietoa EU:n toimielimissä työskentelystä. EU Careers -urasivut
  • EURES on eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden portaali, josta voi hakea tietoa Euroopassa työskentelystä sekä tarjolla olevista työpaikoista. EURES-verkkosivut

Euroopan unionin toimielinten verkkosivut