11 / 10 / 19

Parempi Suomi erilaisille alueille - vahdittava tavoite

  • 0

Rinteen hallitus valmistelee parhaillaan aluekehittämispäätöstä, joka täsmentää hallitusohjelman aluekehittämisen näkökulmia. Aluekehittämispäätös on ministeriöille väline tarkastella alueita poikkihallinnollisesti, ja toisaalta asiakirja antaa maakunnille raamit aluekehittämiselle. Päätös valmistellaan hallituskausittain, ja se valmistuu vuoden vaihteeseen mennessä.

Mitä aluekehittämispäätöksellä oikeastaan tavoitellaan ja miten päätös konkreettisesti näyttäytyy alueilla? Näistä asioista keskusteltiin Seinäjoella järjestetyillä valtakunnallisilla aluekehittämispäivillä 8−9.10.2019.

Aluekehittämispäätöksen painopisteet ovat tuttuja. Näitä ovat 1) ilmastonmuutos, 2) saavutettavuus ja sujuva arki, 3) elinkeinoelämän uudistaminen ja innovaatiotoiminta, 4) osaaminen, työn murros, jatkuva oppiminen sekä 4) osallisuus ja hyvinvointi. Painopisteet ovat Etelä-Pohjanmaalle osuvia ja tärkeitä.

Aluekehittämispäätöksessä tunnistetaan erilaisia aluetyyppejä. Päätöksessä on kohtalaisen voimakas painotus kaupunkipolitiikkaan. On tärkeää, että aluekehittämispäätöksessä ei valita ”voittaja-alueita”, vaan päätöksen tulee antaa eväitä kaiken tyyppisten alueiden kehittämiselle.

Etelä-Pohjanmaalla on kiinnitetty huomiota siihen, että maakuntakeskus Seinäjoki ei ole tämänhetkisten tietojen mukaan mukana missään kaupunkikehittämisen toimenpiteessä. Etelä-Pohjanmaan näkökulmasta on olennaista, että aluekehittämispäätöksessä mainittu sopimuksellisuus on hallittua ja tasapuolista.

Aluekehittämispäätös nostaa esille myös seutukaupungit. Seutukaupunkeja voisi kuvailla Suomen elinvoiman selkärangaksi. Seutukaupunkien joukkoon kuuluvat Etelä-Pohjanmaalta Alajärvi, Alavus, Kauhajoki, Kauhava, Kurikka ja Ähtäri. Lisäksi aluetyyppinä on kuvattu Etelä-Pohjanmaalle tärkeä maaseutu.

Aluekehittämispäätöksen myötä pyritään tunnistamaan paremmin kunkin alueen erityispiirteet. Tavoitellaan sitä, että valtiolla ja maakunnilla on samanlaiset näkemykset alueen keskeisimmistä isoista kehittämistarpeista. Tähän liittyen suunnitellaan säännöllisiä aluekehittämiskeskusteluja valtion ja kunkin maakunnan kanssa. Tällä toimintatavalla haastetaan myös valtio mukaan alueen kehittämistoimiin.

Aluekehittämispäätöksellä pyritään lisäämään eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä valtioneuvostossa. Vahva viesti jatkovalmistelulle on pääseminen ulos ministeriöputkien siiloista. Vain tällä tavoin valtioneuvostossa kyetään kohtaamaan alueet kokonaisuutena.

Maakuntien liitoilla on suuri rooli aluekehittämisen kokonaisuuden hahmottamisessa ja yhteistyön mahdollistamisessa. Yhteisen tahtotilan muodostaminen isoista kehittämisasioista on tärkeää Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden kehitykselle.

 

Heli Seppelvirta
aluekehitysjohtaja

0 kommenttia
04 / 09 / 19

Niin on jos siltä näyttää?

Otsikon sitaatti liitetään yleensä Urho Kekkoseen, mutta on itse asiassa italialaisen Nobel-kirjailijan Luigi Pirandellon (1867-1936) kirjoittaman näytelmän nimi. Kekkonen viittasi ymmärtääkseni lauseella tilanteeseen, jossa politiikka perustuu mielikuviin tosiasioiden kustannuksella.

Etenkin liikennepolitiikkaan mielikuvamarkkinointi on tullut väellä ja voimalla. Tunnin juna, enemmän kaikille, Suomirata - Suomen tavoitteiden toteuttaja, Valtatie 3 -Suomen ruokatie ja viennin valtaväylä, Nelostie, läpi Suomen ja elämän, Kasitie - kansantalouden tukipilari. Siinä pari esimerkkiä meiltä ja muualta, jossa pelataan vahvoilla mielikuvilla. Mielikuvilla vedotaan tunteisiin, ja tunteet vaikuttavat toimintaan. Kuva nälkään nääntyvästä lapsesta herättää auttamisen halun paljon paremmin kuin uutinen siitä, että miljoona ihmistä kärsii aliravitsemuksesta. Tämä vaikuttamisen mekanismi on alettu ymmärtää myös kilpailtaessa liikenneväylien rahoituksesta.

Olemmeko siis siirtyneet edunvalvonnassakin totuuden jälkeiseen aikaan ja ruvenneet vain kehittelemään mahdollisimman mieleenpainuvia kuvajaisia vailla totuuden häivää? Voittaako kisan parhaalla sloganilla, vaikka matkustaja- tai tonnimäärät kertoisivat jotakin muuta? Osoittamatta ketään syyttävällä sormella, voi helposti löytää hankkeita, joissa asiat pyritään esittämään vähintäänkin todellisuutta paremmassa valossa.

On myös selvää, että suomalainen perusvirkamies ei olisi kuunaan voinut itse keksiä alussa siteeraamiani iskulauseita. Hänet on koulutettu siten, että viranhoitoon ei saa sotkea markkinointia, eikä varsinkaan tunne-elämää. Ja jos hän sellaiseen ryhtyy, niin hyvin nopeasti ollaan ojasta allikossa.

Halutessaan vahvistaa sanomaansa on viranomaisen parempi kutsua apuun ammattilaiset. Niin sanottuun vaikuttajaviestintään, arkisemmin lobbaukseen, erikoistuneita palveluja on kokeiltu myös Etelä-Pohjanmaan liiton edunvalvonnassa. Kokemukset ovat olleet myönteisiä; viesti on selkeytynyt, kohde on tarkentunut ja kuivakka virkakieli on muokattu uuteen kuosiin. Millään viestinnällisellä tempulla ei kuitenkaan pötkitä pitkälle, tai ne toimivat jopa itseään vastaan, ellei viesti perustu totuuteen. Tästä periaatteesta on pidettävä kiinni kaikissa olosuhteissa. Uskallankin väittää, että Etelä-Pohjanmaan edunvalvonnassa asiat myös ovat sitä, miltä ne näyttävät.

 

Antti Saartenoja
suunnittelujohtaja

13 / 02 / 19

Jännittäväksi menee

  • 0

Maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisen kannalta keskeistä perustuslakivaliokunnan lausuntoa on odoteltu viime päivinä. Sen valmistuttua eduskunnan sote-valiokunta viimeistelee oman lausuntonsa ja asia siirtyy kansanedustajien käsittelyyn.

Jatkuva aikataulujen siirtyminen ja odottelu ymmärrettävästi rassaa monien hermoja. Me uudistusvalmistelussa työskentelevät haluaisimme päästä jo pian seuraavaan vaiheeseen, ihan oikeaan uuden maakunnan rakentamiseen. Valmisteluun henkilöitä luovuttaneissa organisaatioissa ollaan kypsytty sijaistusjärjestelyihin, joille ei näy loppua tulevan. Kunnat ja kuntayhtymät väsyvät tilanteen epämääräisyyteen.

Jos tästä sekavuudesta mitään valopilkkua on haettavissa, niin isoin sellainen on tietoisuus takarajasta. Eduskunta lopettaa istuntokautensa kuukauden kuluttua, ellei suostu "ylitöihin". Ja eduskuntavaalit ovat kahden kuukauden päästä. Joitakin ratkaisuja väistämättä tulee siihen mennessä.

Olen saanut viime viikkoina kuulla useiden kansanedustajien kommentteja tilanteeseen. Puolueesta riippumatta kaikki vakuuttavat yhdestä suusta, että tähänastinen työ ei mene hukkaan ja että uuden soten rakentaminen jatkuu, tapahtui hallituksen mallille mitä tahansa.

Paljon spekuloidaan myös sillä, että eduskunnalta loppuu aika kesken, eikä uudistuslakeja saada sen takia hyväksytyiksi. On häpeällistä, jos eduskunta istuu neljä vuotta ja sitten toteaa, että "sorry, oli viikko liian vähän aikaa".

Hallituksen malli ei tokikaan ole täydellinen. Tuskin se on sitä kenenkään mielestä. Mutta kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että sote-palveluille on tehtävä jotakin. Sitä "jotakin" on jo yritetty noin 15 vuoden ajan, ja ratkaisuja ei ole saatu.

Toinen toistaan on helppo osoitella sormella. Minä en tässä "syyllisiä kaipaa", vaan ratkaisuja ja päätöksiä. Otetaan nyt yksi kunnon askel oikeaan suuntaan ja tehdään sitten niitä todennäköisesti tarvittavia korjauksia. Maailma ei tule tällä sotella valmiiksi, se on selvää. Eikä onneksi tule koskaan, vaan työtä riittää jatkossakin.

Joku viisas on todennut: "Suurimmat harha-askeleet on otettu seisottaessa paikallaan." Niinpä. Nyt odotellaan niitä askelia.

Asko Peltola
Valmistelujohtaja

0 kommenttia
22 / 11 / 18

Puoli vuotta EU-vaaleihin

  • 0

Ensi keväänä Suomessa äänestetään kahteen kertaan. Ensin huhtikuun puolessa välissä (14.4.) eduskuntavaaleissa ja kuusi viikkoa myöhemmin toukokuun lopulla (26.5.) EU-vaaleissa.  Kummatkin näistä vaaleista ovat merkittäviä EU-asioiden kannalta. Kansallisissa parlamenttivaaleissa äänestetään siitä, millaista EU-politiikkaa Suomi kansallisesti ajaa ja edistää muun muassa pääministerin ja hallituksen kautta Eurooppa-neuvoston sekä Euroopan unionin neuvoston eli ns. ministerineuvoston eri kokoonpanoissa.

Euroopan parlamentin vaaleissa äänestetään suoraan siitä, millaisia asioita Euroopan parlamentin kautta halutaan edistää osana Euroopan unionin päätöksentekoa. Europarlamentaarikot edustavat parlamentissa oman maansa kansalaisia ja ajavat kantojaan muun muassa valiokunnissa ja parlamenttiäänestyksissä. Tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa äänestetään myös kesällä 2019 vaihtuvan Euroopan komission puheenjohtajasta. Puheenjohtajaksi valitaan eniten ääniä saaneen poliittisen ryhmän kärkiehdokas.

Heikkoa äänestysaktiivisuutta

Edustuksellisen demokratian kriisistä on puhuttu jo pitkään maailmanlaajuisesti. Kansalaiset eivät luota poliittiseen päätöksentekoon ja kokevat politiikan ja poliittiset päätöksentekoprosessit vaikeaselkoisina ja tehottomina. Etenkin Länsi-Euroopan maissa ongelmaksi on koettu myös vaihtoehdottomuus. Poliittiset valtapuolueet ovat alkaneet muistuttaa toisiaan, mistä syystä äänestäminen tuntuu turhalta.

Suomessa eduskuntavaaleissa äänestysprosentti on pyörinyt 2000-luvulla 70 % kieppeillä. EU-vaaleissa taas ollaan liikuttu huomattavasti pienemmissä lukemissa, noin 40 % tienoilla. Etenkin Euroopan parlamentin vaalien suhteen tilanne äänestysaktiivisuudessa näyttää siis huolestuttavalta. Edes enemmistö (50 %) ei ole tällä vuosituhannella vaivautunut ääniuurnille ja europarlamentaarikkomme ovat näin ollen olleet vain pienen osan kansasta valitsemia edustajia. Tulevana keväänä muutamia viikkoja aikaisemmin järjestettävät eduskuntavaalit uhkaavat syödä myös ihmisten äänestysinnokkuutta.

Syitä alhaiseen äänestysprosenttiin on haettu etenkin siitä, että EU koetaan yhä edelleen kaukaiseksi, eikä esimerkiksi Euroopan parlamentin työtä ja vaikutusmahdollisuuksia EU:n päätöksentekoprosessissa osata tarkalleen hahmottaa. Suomessa alhaiseen äänestysprosenttiin on vaikuttanut myös se, että EU-kriittiset jättävät edelleen äänestämättä.

Äänestysaktiivisuudessa loistavat poissaolollaan erityisesti myös nuoret. Tilanne nuorten äänestysaktiivisuudessa oli erityisen huolestuttava edellisissä, vuoden 2014 EU-vaaleissa, kun vain 10 % ensikertaa äänestävistä nuorista äänesti. Naapurimaassamme Ruotsissa tilanne oli päinvastainen, nuorten äänestysaktiivisuus edellisissä vaaleissa oli jopa 60 %!! Tilanne ei ole ollut kehuttava myöskään muissa vaaleissa. Nuoret (18–24) ja nuoret aikuiset (25–30) jäävät äänestysaktiivisuudessaan vanhempaa ikäluokkaa jopa yli 20 prosenttiyksikköä jälkeen.

Äänestysinnon aktivointia

Euroopan parlamentti on reagoinut Euroopan laajuisesti näkyvään äänestysinnon heikkenemiseen omalla puolueettomalla vaalikampanjallaan, jonka tarkoituksena on ennen kaikkea tuoda tutuksi vaalien merkitystä kansalaisille sekä innostaa heitä äänestämään vaaleissa. Kohderyhmäksi on taustatutkimusten pohjalta valikoitu erityisesti ryhmät, jotka suhtautuvat EU:hun sinällään positiivisesti, mutta jäävät syystä tai toisesta vaalipäivänä kotisohville. Toisin sanoen ne ryhmät, jotka pienellä herättelyllä ja aktivoinnilla ehkä innostuvatkin äänestämään.  Erityisessä huomiossa ovat myös ensi kertaa äänestävät sekä opiskelijat.

Vaaleja kampanjoidaan muun muassa sähköisessä Tällä kertaa äänestän -portaalissa, jonka kautta äänestysintoa pyritään levittämään sosiaalisessa mediassa kansalaisten omien verkostojen kautta. Tietoa äänestämisen merkityksestä on kerätty myös Näin EU toimii hyväkseni -sivustolle, josta voi käydä poimimassa ajatuksia itselle tärkeistä vaaliteemoista.

Kampanjatyöhön on aktivoitu myös koko EU:n kattava EU-tiedotuspisteiden verkosto, Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus mukaan lukien. EU-tietokeskuksen kevät tuleekin pyörimään pitkälti vaaliaktivoinnin ympärillä. Tulevana keväänä EU-tietokeskus järjestää ja osallistuu tapahtumiin pitkälti EU-vaalit mielessä. Vaalit tulevat näkymään myös päivittäisessä tiedottamistyössä niin sosiaalisessa mediassa kuin verkkosivuillammekin.

Kannustammekin jokaista eteläpohjalaista pohtimaan, mitkä ovat sinulle ne tärkeät syyt äänestää EU-vaaleissa ja jakamaan sitä tutuille ja tuntemattomille!

Tällä kertaa äänestän, koska se on minun oikeuteni ja velvollisuuteni.
Tällä kertaa äänestän, koska EU:lla on väliä.
Tällä kertaa äänestän, koska eurooppalaisten on yhdessä taisteltava ilmastonmuutosta vastaan.
Tällä kertaa äänestän, koska …..

 

Hanna Meriläinen
Projektikoordinaattori
Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus

0 kommenttia
09 / 05 / 17

Päätöksenteko on ihmisten välistä vuorovaikutusta  

  • 3

Tasaisin väliajoin julkisuuteen ponnahtaa keskustelua, joka juontuu kunnallisesta päätöksentekokulttuurista. Lähtökohdat ja teemat voivat vaihdella, mutta perustaltaan aiheet kumpuavat demokraattiseen päätöksentekojärjestelmään liittyvistä ilmiöistä. Epäilemättä yritysmaailmassakin törmätään samoihin ilmiöihin, mutta ne eivät yleensä ole julkisesti tarkasteltavina. Laajempaa julkisuutta saavat yleensä päätöksentekoon liittyvät konfliktitilanteet ja vastaavasti kypsästi ja kehittyneesti toimiva päätöksenteko saa pysyä omassa harmoniassaan kenenkään häiritsemättä.

Kun tarkastelee konfliktitilanteisiin liittyviä ilmiötä vaikkapa vain google-haun tulosten perusteella, nousee sieltä esiin se peruslähtökohta, että kyse on aina ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Usein kyse voi olla vain kahden ihmisen välisistä henkilökemioista. Jokaisella on oma henkilöhistoriansa ja omat sidosryhmänsä yms., ja niiden yhteensovittaminen yhteisten päämäärien hyväksi johtaa väistämättä tilanteisiin, joissa yhteisen ratkaisun löytäminen vaatii sovittelua. Päättäjillä pitää siis olla kykyä keskustella ja arvioida vaihtoehtoja, mutta ei riitä, että näkee asiat vain omasta perspektiivistään vaan pitää osata arvioida myös kokonaisuutta ja vastapuolen näkemyksiä. Arvokasta on myös, jos tähän yhdistyy jonkin verran visionäärisyyttä ja kykyä ennakoida tulevaa.

Suomalainen päätöksentekokulttuuri on perustaltaan suoraviivaista ja rakentuu asioiden etukäteisvalmistelun pohjalla. Meillä myös arvostetaan avoimuutta ja laajoja vaikuttamismahdollisuuksia niille, joita päätöksenalainen asia koskee. Voisi sanoa, että päätöksentekokulttuurimme on rakenteeltaan ennakoitavaa ja johdonmukaista.

Alati muuttuvassa yhteiskunnassa tämäkään ei takaa järjestelmän toimivuutta, koska vallitseva päätöksentekokulttuuri joutuu päivittäin muuttuvien tilanteiden testiin ja on entistä alttiimpi ristiriidoille. Niinpä on syytä herkeämättä tarkkailla, missä määrin kulloinkin vaaditaan sopeutumista ja uudistumista, jotta asianmukainen päätöksenteko sujuu myös tulevaisuudessa.

 

Jari Iso-Koivisto

Hallintojohtaja

 

 

3 kommenttia
08 / 03 / 17

Kohti yhteistä Etelä-Pohjanmaata

  • 2

Maakuntauudistuksen esiselvitysvaihe on käynnissä. Kaikista maakuntaan siirtyvistä organisaatioista ja niiden toiminnoista kerätään perustietoja ja parhaita käytänteitä. Näitä tietoja käytetään Etelä-Pohjanmaan maakunnan rakentamisessa. Maakuntauudistus siirtyy maakuntalakipaketin hyväksymisellä vaiheeseen, jossa maakunnan perustaminen alkaa.

Maakuntahallitus päätti 20.2.2017 käynnistää väliaikaishallintoa koskevat sopimusneuvottelut. Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoon kuuluu virkamiesjohtoa maakunnan liitosta, kunnista ja yhteistoiminta-alueilta, sairaanhoitopiiristä, erityishuoltopiiristä, pelastuslaitoksesta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta sekä työ- ja elinkeinotoimistosta. Uusi toimielin aloittaa tämän päivän tiedon mukaan 1.7.2017.

Väliaikainen valmistelutoimielin voi palkata henkilöstöä avustamaan sen tehtävien hoitamisessa ja alkaa käyttää uuden maakunnan päätösvaltaa rajoitetuin oikeuksin.  Väliaikaisen valmistelutoimielimen tärkeimpiä tehtäviä ovat mm. tammikuussa 2018 pidettävien maakuntavaalien ja vaalilla valittavan maakuntavaltuuston toimintasääntöjen valmistelu sekä toiminnan aloittamiseen liittyvät käytännön järjestelyt.

Valinnanvapauslainsäädäntö on parhaillaan lausuntokierroksella, mutta useita yksityiskohtia on vielä avoinna. Peruspalveluiden ja erityistä osaamista vaativat palveluiden, kuten osan sosiaalipalveluista ja nykyisen erikoissairaanhoidon, rajat ovat edelleen epäselviä. Perussosiaali- ja perusterveydenhuolto siirtyvät suoran valinnan piiriin. Uudistuksen tarkoituksena on, että palvelujen saatavuus ja laatu paranevat. Samalla tiedostetaan, että palvelujen käyttäjien rooli ja asiakkaiden oma-aloitteisuus vahvistuvat. Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiosta huolehtii maakunta, jolle järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2019.

Maakuntavalmistelun yhtenä lähtökohtana on varmistaa kaikkien palvelujen häiriötön saatavuus. Samalla maakuntavalmistelun tärkein voimavara, henkilöstö, on laajasti mukana valmistelutyössä. Henkilöstön tuesta muutoksessa vastaa kukin olemassa oleva organisaatio, sen johto ja lähiesimiehet.

28 organisaatioista vakinainen henkilöstö tulee siirtymään uuden maakunnan organisaatioon liikkeenluovutusperiaatteella vanhoina työntekijöinä. Työmarkkinoiden pääsopijajärjestöt valmistelevat jo maakunnille oman virka- ja työehtosopimuksen. Henkilöstön siirtoja koskevat YT-neuvottelut alkavat viimeistään syksyllä 2018 lähettävissä organisaatioissa, ja ne jatkuvat uudessa organisaatiossa vuoden 2019 alussa.

Lainsäädäntöä ei ole vielä vahvistettu miltään osin. Poliittinen tahtotila on kuitenkin selkeä, ja meidän valmistelutiimimme usko myönteiseen muutokseen on vahva. Kuljemme vielä monessa asiassa sumussa ja samalla tarvitsemme lisää tietoa muutoksesta. Sen tiedon, mitä meillä on, haluamme kuitenkin jakaa ja pidämme osallisuutta erittäin tärkeänä muutoksen valmistelussa. Muutosjohtajat kiertävätkin keväällä kolmessa kunnassa, joissa järjestetään avoin yleisötilaisuus kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuudet järjestetään Seinäjoella 2.5.2017, Kauhajoella 10.5.2017 ja Alajärvellä 11.5.2017.

Samansuuntaisella ja yhteisellä tekemisellä matkaamme kohti yhteistä Etelä-Pohjanmaan maakuntaa.

 

Johanna Sorvettula
konsernimuutosjohtaja

2 kommenttia
18 / 10 / 16

Etelä-Pohjanmaan uusi vaihde

  • 0

Maakunta- ja SOTE-uudistus ovat kaikkien huulilla. Asiasta puhutaan paljon. Uudistus herättää mielenkiintoa, mutta myös epätietoisuutta. Osa väestä kuuluu joukkoon EVVK – ei voisi vähempää kiinnostaa. Suurin osa ihmisistä on suorastaan ”pihalla” siitä, mitä on tapahtumassa. Itsekin kuulun siihen joukkoon, joka juuri, kun luuli päässeensä kärryille, tipahti. Yritetään kuitenkin ymmärtää, mistä on kysymys ja mitä ollaan tekemässä.

Suomeen on syntymässä uusi hallinnollinen taso, maakunnat. Kysymys on itsehallinnollisista maakunnista, joita johtavat vaaleilla valitut luottamushenkilöt. Yhdet vaalit siis lisää kalentereihimme. Maakuntaa johtavat maakuntavaltuutetut ovat uudessa roolissa maakunnan edustajina. Näkökulma on tyystin erilainen kuin nykypäivän maakuntavaltuutetuilla, jotka ovat omien kuntiensa edustajia.

Mistä maakuntauudistuksessa on kysymys? Maakuntien liitot, ELY-keskukset ja TE-toimistot lakkautetaan. Valtaosa näistä toiminnoista siirtyy maakuntiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirtyvät maakuntiin. Lisäksi mm. kuntien maataloushallinnon, lomituksen ja ympäristöterveydenhuollon toiminnot siirtyvät maakunnille. Siirtyypä muutamia tehtäviä myös AVIsta, kuten mm. alueellinen alkoholihallinto. Kaiken kaikkiaan uudistus koskee Suomen mittakaavassa yli 200 000 työntekijää ja Etelä-Pohjanmaalla n. 10 000 työntekijää.

Etelä-Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelutyössä innostuksen henki on ollut aistittavissa. Työryhmillä on iso haaste edessään, kun ne pohtivat maakuntahallinnolle siirtyvien toimintojen organisointia. Mikäli nykyiset toiminnot lyödään sellaisenaan yhteen, olemme epäonnistuneet. Uudistuksessa on todellisia mahdollisuuksia luoda sellaisia toimintamalleja, joilla asioita tehdään toisin ja paremmin.

Eipä siitä pääse mihinkään, että tehokkuutta ja säästöjä uudistuksella haetaan. Ilman muuta näin pitääkin olla. Uuden maakunnan systeemit ja säästöt eivät kuitenkaan ole 20-luvun alussa suinkaan kaikilta osin realisoituneet. Tavoitevuotena tehokkuuden osalta voidaan pitää ennemminkin vuotta 2030. Uuden maakunnan toiminnallisuuden osalta rakenteet ovat olemassa 2019 alusta, mutta veikkaan, että maakuntakonsernin systeemit hakevat nekin vielä pitkään muotoaan.

Miksi uudistuksesta pitäisi kiinnostua ja innostua? Ensinnäkin kyse on historiallisen suuresta muutoksesta siirryttäessä aluedemokratiassa eurooppalaiseen malliin. Toiseksi uudistuksen haaste ja suurin mahdollisuus piilee maakunnan toimintakentän monialaisuudessa. Meidän pitää maakunnissa löytää uusia näkökulmia tekemisiimme eri toimintojen rajapinnoilta. Voisiko näissä uusissa yhteistyökumppanuuksissa olla avain Etelä-Pohjanmaan kehittämisen uuteen vaihteeseen? Luulen, että kehittämisen juju uudessa maakunnassa piilee juuri tässä.

 

Heli Seppelvirta
muutosjohtaja 

 

0 kommenttia
24 / 08 / 16

Etelä-Pohjanmaa 2019 lähestyy

  • 1

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä maakuntahallinnon uudistus ottaa taas vauhtia kesän jälkeen. Vaikka valtakunnallisissa päätöksissä on vielä lukuisia kysymysmerkkejä, maakunnallista valmistelua viedään määrätietoisesti ja hyvässä hengessä eteenpäin.

Enää on alle kaksi ja puoli vuotta siihen, kun uusi Etelä-Pohjanmaan maakunta ottaa vastuulleen sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisen sekä monet ELYn ja maakunnan liiton nykyisistä tehtävistä. Kuntien rooli muuttuu ”kolme kovan koon” suuntaan: kehitys, kaavoitus ja koulutus. Samalla alueellinen hallinto tehostuu ja yksinkertaistuu.

Eteläpohjalaiset ovat valmistelleet laajalla joukolla uusia toimintamalleja. Työryhmät ja muut kokoukset ovat kytkeneet jo satoja asiantuntijoita tähän työhön. Ratkaisuja haetaan yhteisesti, vaikkei se aina yksinkertaista olekaan. Oleellista on pitää kiinni siitä tahdosta, että haluamme rakentaa nykyasukkaille ja tuleville polville hyvän elämän maakuntaa. Suomen yrittävimmällä ja omaleimaisimmalla alueella on siihen kaikki edellytykset.

Uudistuksen maakunnallista johto- ja ohjausjärjestelmää ollaan selkeyttämässä. Eri tahojen kanssa keskustellen haetaan ratkaisuja, joilla kytketään laaja joukko kuntien luottamus- ja toimihenkilöitä mukaan valmisteluun sekä samalla vahvistetaan poliittista ohjausta. Tavoitteena on luoda ohjausmalli, joka toimii harjoittelualustana tuleville suorien aluevaalien kautta valituille luottamiselimille.

Tiedottamista vahvistetaan myös kaiken aikaa. Kesäkuussa avautuivat Etelä-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen yhteiset verkkosivut osoitteessa www.ep2019.fi. Sivustolta löytyy nyt perustietoja aiheesta, mutta syksyn mittaan sivuille kertyy asiaa työryhmien kokouksista ja muusta ajankohtaisesta. Kysymyksiäkin voi lähettää vastattavaksi.

Sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnallinen vetäjä Tuomas Pöysti muistutti viime viikolla alue- ja paikallishallintopäivillä, että hallinto on palvelua, jonka tarkoituksena on edistää ihmisten ja yritysten toimintaa. Siksi sen tulee pohjautua avoimuuteen, asiakaslähtöisyyteen ja vuorovaikutukseen. Pöysti painotti myös rohkeutta viedä eteenpäin uudistusta maakuntalähtöisesti: "Maakunta voi olla suuri tai pieni. Ovathan valtiotkin."

Otettakoon uuden Etelä-Pohjanmaan avainsanoiksi avoimuus, osallistaminen ja yhteistyö. Jokainen meistä voi omalla kohdallaan ”tehdä priimaa” tässä asiassa. Luottamuksen rakentaminen ei onnistu yksipuolisesti, vaan kaikilla osapuolilla on oltava siihen valmiutta. Joka tahtoo, keksii kyllä keinot – ja joka ei halua, löytää kyllä tekosyyt.

Ei siis muuta kuin kääritään hihat ja tartutaan toimeen uuden soten ja maakuntahallinnon rakentamisessa. Kaksi ja puoli vuotta voi tuntua pitkältä ajalta, mutta se kuluu yllättävän pian. Ministeri Juha Rehula kannustikin hiljattain kaikkia uudistustyöhön osallistuvia toteamalla, että ”muutoksiin menee aina kaikki käytettävissä oleva aika, oli sitä enemmän tai vähemmän...”

 

Asko Peltola
maakuntajohtaja 

1 kommenttia
09 / 03 / 16

Maakunta 3.0

  • 4

Keskustelu maakuntahallinnosta velloo suurin lainein Suomessa. Sisällöllisesti puhutaan etupäässä sosiaali- ja terveyspalveluista, mutta aina kun tulee ratkaisevien päätösten aika, törmätään loppujen lopuksi erimielisyyteen aluejaosta. Valtakunnan jakaminen alueellisiin kokonaisuuksiin erilaisten toimintojen järjestämiseksi lähempänä ihmistä johtaa yleensä poliittiseen vääntöön sekä toisaalta siihen, että valtion keskushallinto ei näe lisäarvoa alueiden omaehtoisessa toiminnassa.

Nyt käsillä olevaan uudistukseen liittyy kuitenkin myös ajatus maakunnallisesta itsehallinnosta, mikä nostaa alueellisuuden merkityksen aivan uudelle tasolle, jos niin halutaan. Ei enää riitä, että päästään sopuun aluejaosta, vaan nyt täytyy pystyä ratkaisemaan se, paljonko ja minkälaista itsenäistä päätösvaltaa maakunnalle annetaan. On myös selvää, että toimiva itsehallinto edellyttää eittämättä jonkinlaista alueellista identiteettiä pohjalle, jotta yksittäiset ihmiset, alueen yritykset ja muut toimivat kokevat itsehallintoalueen omakseen ja sitoutuvat toimimaan siellä sekä kehittämään sitä.

Julkisuudessa maakuntahallinnon uudistus näkyy lähes yksinomaan valtakunnallisena julkisten palvelujen ja niihin liittyvän hallinnon järjestämiseen liittyvänä keskusteluna. Olisi erittäin tärkeää, että tässä rinnalla maakunnan sisällä käytäisiin laajaa, itsehallinnolliseen tulevaisuuteen orientoitunutta vuoropuhelua siitä, millä eväillä tänne luodaan työpaikkoja, kasvatetaan olemassa olevia yrityksiä, synnytetään uutta elinkeinotoimintaa, hyödynnetään ja kehitetään koulutusta sekä tutkimusta jne.

Tätäkin keskustelua kyllä käydään, mutta sen merkitystaso ja konkretiataso pitää nostaa aivan uudelle tasolle, jotta päästään aidosti rakentamaan menestyvää maakuntaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että maakunnan toimijoilla on yhteinen visio ja laaja sekä aito sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Alueen sisäisillä toimijoilla pitää myös olla selkeät roolit niin, että kukaan ei koe tulevansa syrjityksi toisen kustannuksella vaan kaikki vahvistavat toisiaan maakunnan menestyksen nimissä.

Haaste on kova, mutta väistämätön, sillä meneillään on yhteiskunnallinen rakennemuutos, joka koskettaa vahvasti sekä julkista, että yksityistä sektoria ja sitä kautta meitä kaikkia.  Menestyminen maakuntien joukossa on vain meistä itsestä kiinni.

 

Jari Iso-Koivisto
Hallintojohtaja

4 kommenttia
11 / 01 / 16

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu

Pääministeri Sipilän hallituksen uudistuskoriin mahtui myös kaavoituskäytäntöjen keventäminen. Etenkin maakuntakaavojen "tsaarinaikainen" vahvistusmenettely, jossa ympäristöministeriöllä oli niiden suhteen sekä ohjaus- että tuomiovaltaa, oli saanut osakseen kritiikkiä. Muutenkin maakuntakaavojen laadinta oli koettu nykymenoon suhteutettuna hitaaksi ja jäykäksi.

Ympäristöministeriö tarttui toimeen ripeästi, ja Maankäyttö- ja rakennuslain (mrl) lakimuutokset saatiin syksyn mittaan valmiiksi. Näillä näkymin lakimuutos saadaan voimaan 1.2. alkaen.

Mitkä asiat sitten muuttuvat? Maakuntien kannalta suurin muutos koskee maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn poistamista. Kaavat tulevat jatkossa lainvoimaisiksi maakuntavaltuuston päätöksellä. Toinen merkittävä muutos koskee maakuntakaavojen laadinnan uudenlaista vaiheistusta, jonka toivotaan edelleen nopeuttavan niiden valmistumista.

Vahvistusmenettelyn poistaminen lisää merkittävästi maakuntavaltuuston itsenäistä päätösvaltaa. On kuitenkin muistettava, että MRL:n mukaiset maakuntakaavojen sisältövaatimukset ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ovat edelleen voimassa. Maakuntakaavojen lainmukaisuuden varmistaminen siirtyykin entistä selvemmin liittojen omalle vastuulle. Samanaikaisesti on ympäristöhallinnon suunnalta ilmoitettu, että myös VAT:it tullaan uudistamaan. Jää nähtäväksi, tukeeko uudistus samalla tavoin maakuntien asemaa kuin vahvistusmenettelyn poistaminen teki, vai tuleeko siitä imperiumin vastaisku.

Kaavan uudenlainen laadintajärjestys korostaa varhaista vuorovaikutusta. Etenkin uuden MRA 11 § ja 13 § mukaiset viranomaisneuvottelun ja viranomaislausuntojen pyytäminen ennen kaavaehdotuksen nähtäville panoa antaa viranomaisille mahdollisuuden sopia maakuntakaavojen ratkaisuista riittävän pitkälle siten, että kaavaehdotuksen ei pitäisi jäädä enää merkittäviä ristiriitoja tai yllätyksiä.

Meneekö kaikki niin kuin lain säätäjä on tarkoittanut?

Uudistuksissa on paljon hyvää, mutta kolikolla on aina kaksi puolta. Uudistus herättää ainakin monia kysymyksiä: Riittävätkö esimerkiksi ministeriön resurssit jatkossa maakuntakaavoituksen kokonaiskuvan seurantaan ja kaavoituksen kehittämiseen. Voimavarojen heikentämisestä etenkin juridisen osaamisen puolella on jo nyt merkkejä olemassa. Toinen iso kysymys on, riittääkö maakuntapolitiikoilla jatkossa maltti, vai halutaanko lähteä kokeilemaan, mihin asti lain asettamat sisältövaatimukset joustavat.

Jo nyt voi ennustaa, että ehdotusvaiheen kuuleminen on vaarassa muodostua pelkäksi muodollisuudeksi. Kynnys ehdotuksen muuttamiselle kasvaa merkittävästi, vaikka se saisi minkälaista kansalaispalautetta, jos kaikki viranomaiset ovat jo yksimielisesti ehdotuksen takana. Jos palaute ei saa aikaan muutoksia, on tie valituksille auki.

Toinen merkittävä puute johtuu lain valmistelun ajankohdasta, mistä syystä siinä ei voitu ottaa huomioon muuta aluehallinnon uudistamista. Toivottavasti laki taipuu myös tulevien itsehallinnollisten maakuntien rakenteeseen, etenkin jos siihen liitetään nykyisten ELY-keskuksien kaavoituksen ohjaustoiminnot. Toiveet ovat joka tapauksessa korkealla, ja Etelä-Pohjanmaan valmisteilla olevia maakuntakaavoja laaditaan jo nyt uuden lain ja asetuksen mukaisessa järjestyksessä.

 

Antti Saartenoja

Suunnittelujohtaja

« Edelliset 10

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös