Maakuntaohjelman seuranta ja arviointi

Vuosittainen seurantaraportti

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toteutumista määrällisten ja laadullisten tavoitteiden osalta seurataan vuosittain laadittavassa seurantaraportissa. 

Maakuntastrategian seurantaraportti 2015 (pdf)

Maakuntaohjelman seurantaraportti 2016 (pdf)

Maakuntaohjelman seurantaraportti 2017 (pdf)

Maakuntaohjelman seurantaraportti, kevät 2020 (pdf)

 

Maakuntaohjelman 2018-2021 arviointi

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma - Tuoreita eväitä Etelä-Pohjanmaalle - hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 4.12.2017. Maakuntaohjelmassa määritellään Etelä-Pohjanmaan kehittämisen tavoitteet, keskeiset toimenpiteet sekä suunnitelma niiden rahoittamiseksi vuosiksi 2018-2021.

Aluekehittämislain mukaan maakuntaohjelman tavoitteiden saavuttamista, vaikutuksia ja toimeenpanoa tulee lisäksi arvioida ulkopuolisen arvioitsijan toimesta vähintään kerran ohjelmakauden aikana. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan liitot sekä Satakuntaliitto toteuttivat arvioinnin keskinäisenä vertaisarviointina. Näin saatiin käyttöön naapurimaakuntien asiantuntemus, ja toimivista käytännöistä voitiin välittää suoraviivaisesti tietoa ja kokemuksia. Tavoitteena oli saada hyviä eväitä seuraavan maakuntaohjelman suunnittelun ja laadinnan pohjaksi.

Arvioinnilla haettiin vastausta siihen, millainen aluekehityksen suunnittelu- ja ohjelmatyö on jatkossa perusteltua.

Arviointiteemoja olivat

  • maakuntaohjelman valmisteluprosessi ja tietopohja
  • tavoitteiden asettaminen
  • maakuntaohjelman rooli ja toimeenpano
  • vaikuttavuus (tehdyt valinnat, toimeenpano, tavoitteiden saavuttaminen)

Arviointiprosessi toteutettiin alkuvuoden 2020 aikana. Arviointityöhön kytkettiin kussakin maakunnassa viiteryhmä, jonka tarkoitus oli tuoda prosessiin alueen toimijoiden näkemyksiä. Koronapandemiasta johtuvien rajoitusten takia viiteryhmälle suunniteltu työpajatyöskentely jouduttiin jättämään pois, ja näkemyksiä koottiin ainoastaan kyselyn avulla.

Jokaiselle maakuntaohjelmalle valittiin arvioija, joka vastasi muun muassa kohdemaakunnan maakuntaohjelman asiakirja-analyysista, työpajojen vetämisestä sekä arviointiraportin laadinnasta. Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman arvioija on Keski-Suomen liitto, ja Etelä-Pohjanmaan liitto puolestaan toimii Pirkanmaan maakuntaohjelman arvioijana.

Arviointiraportti valmistuu kesäkuun aikana ja se julkaistaan tällä sivulla.

 

Etelä-Pohjanmaan liittoPL 109, 60101 SeinäjokiKampusranta 9 C, Frami, 4. kerros • etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi

Takaisin
ylös