BIOWIND

Tuulivoima-alue: kolme tuulimyllyä kukkulan laella.

Keskeisiä tietoja

 • Virallinen nimi: Biowind – Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community based planning.
 • Hankkeen verkkosivut (englanniksi)
 • Kesto: 1. vaihe 1.3.2023–1.3.2026 ja 2. vaihe 1.3.2026–1.3.2027 
 • Pääpartneri: Region of Western Greece, Kreikka
 • Partnerit: Zemgale Planning Region (Latvia), Northern and Western Regional Assembly (Irlanti), University of Patras (Kreikka), Province of Flemish Brabant (Belgia), Central Danube Development Agency Nonprofit Ltd. (Unkari), Marshal Office of Świętokrzyskie Region (Puola), Autonomous Community of the Region of Murcia – General Directorate of the Natural Environment (Espanja), Asturias Energy Foundation (Espanja), ja Etelä-Pohjanmaan liitto (Suomi) 
 • Rahoitusohjelma: Interreg Europe 2021-2027 
 • Kokonaisbudjetti: 1,98 miljoonaa euroa 
 • Alueellisen sidosryhmän edustajat: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Into Seinäjoki, Isojoen kunta, Kauhajoen kaupunki, Kuortaneen kunta, Leader Kuudestaan, Leader Suupohja, SeAMK, Suomen Tuulivoimayhdistys, Thermopolis Oy, ja Vimpelin kunta

Hanke lyhyesti

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on ohjata EU:ta kohti vihreää siirtymää, jotta EU saavuttaisi ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Tuulienergian odotetaan edistävän eniten tämän ohjelman tavoitteita ja auttaa näin kokonaistavoitteen saavuttamisessa. 

Esteeksi on muodostumassa kuitenkin se, että monilla EU:n alueilla tuulivoimaan käyttöönottoprosessi eri vaiheineen kestää pitkään. Usein tuulivoimahankkeiden käyttöönottoon liittyvät päätökset tehdään hajautetusti ja esimerkiksi tuulivoimalaitosten rajaaminen, lupien myöntäminen, konfliktien ratkaisu, ympäristöarviointi ja vaikutusten seuranta vaatii paljon valmistelua. Paikallisviranomaisten vastuulla on myös käsitellä sosiaaliseen hyväksyntään liittyviä kysymyksiä ja sisällyttää alueelliset näkökohdat tuulivoimasuunnitteluun. Tämä kaikki vaikuttaa siihen, että hyvienkin suunnitelmien toteutuminen toimiviksi tuulivoimapuistoiksi asti kestää. 

Hankkeen tavoitteena on mm.:

 • Kokemusten vaihdon ja alueiden politiikkavälineisiin tutustumisen avulla luoda yhteinen lähestymistapa tuulivoiman käyttöönoton suunnitteluun, edistää tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä ja tukea sen käyttöönoton laajenemista 
 • Lähentää tuulivoima- ja luonnon monimuotoisuuspolitiikkoja, tukea kansalaisyhteisöjen kanssa käytävää keskustelua, esitellä yhteisöllisiä rahoitus- ja tuoton jakamismalleja ja parantaa paikallistason yhteistyötä tuulivoimasektorin kanssa
 • Politiikkavälineiden kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen tuulivoimapolitiikan tekemisessä
 • Tuulivoiman käyttöönottoon liittyvien tahojen vuorovaikutuksen ja keskinäisen ymmärryksen vahvistaminen
Partner representatives in the project kick-off meeting in Patras 28.4.2023
Partnereiden edustajat projektin aloitustapaamisessa Kreikan Patraksessa 26.4.2023.

Hankekuulumisia