BIOWIND

Keskeisiä tietoja

  • Virallinen nimi: Biowind – Increasing social acceptance for wind energy in EU regions through environmental and community based planning.
  • Kesto: 1. vaihe 1.3.2023–1.3.2026 ja 2. vaihe 1.3.2026–1.3.2027 
  • Pääpartneri: Region of Western Greece, Kreikka
  • Partnerit: Zemgale Planning Region (Latvia), Northern and Western Regional Assembly (Irlanti), University of Patras (Kreikka), Province of Flemish Brabant (Belgia), Central Danube Development Agency Nonprofit Ltd. (Unkari), Marshal Office of Świętokrzyskie Region (Puola), Autonomous Community of the Region of Murcia – General Directorate of the Natural Environment (Espanja), Asturias Energy Foundation (Espanja), ja Etelä-Pohjanmaan liitto (Suomi) 
  • Rahoitusohjelma: Interreg Europe 2021-2027 
  • Kokonaisbudjetti: 1,98 miljoonaa euroa 

Hanke lyhyesti

Hanke auttaa alueita haastamaan kahta tuulivoiman käyttöönoton estettä: Paikallisyhteisöjen vastustusta ja mutkikkaita lupakäytäntöjä.

Hankkeen tavoitteena on mm.:

  • Kokemusten vaihdon ja alueiden politiikkavälineisiin tutustumisen avulla luoda yhteinen lähestymistapa tuulivoiman käyttöönoton suunnitteluun, edistää tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä ja tukea sen käyttöönoton laajenemista 
  • Lähentää tuulivoima- ja luonnon monimuotoisuuspolitiikkoja, tukea kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää keskustelua, esitellä yhteisöllisiä rahoitus- ja tuoton jakamismalleja ja parantaa paikallistason yhteistyötä tuulivoimasektorin kanssa
  • Politiikkavälineiden kehittäminen ja osaamisen vahvistaminen tuulivoimapolitiikan tekemisessä
  • Tuulivoiman käyttöönottoon liittyvien tahojen vuorovaikutuksen ja keskinäisen ymmärryksen vahvistaminen
Partner representatives in the project kick-off meeting in Patras 28.4.2023
Partnereiden edustajat projektin aloitustapaamisessa Kreikan Patraksessa 28.4.2023.