DETOCS

Kuvassa hotelli, jossa vihreyttä.

Keskeisiä tietoja

 • Virallinen nimi: DETOCS – Decarbonising the Tourism Industry Post Covid-19 Support
 • Hankkeen verkkosivut (englanniksi)
 • Kesto: 1. vaihe 1.3.2023–1.3.2026 ja 2. vaihe 1.3.2026–1.3.2027 
 • Pääpartneri: Local Energy Agency Spodnje Podravje, Slovenia
 • Partnerit: Mediterranean Agronomic Institute of Chania – CIHEAM MAICh (Kreikka), Region of Crete (Kreikka), University of Malta (Malta), Ministry for Tourism (Malta), Thermopolis (Suomi), Etelä-Pohjanmaan liitto (Suomi), Municipality of Campobasso (Italia), Regional Energy Agency – Pazardjik (Bulgaria), Burgas Municipality (Bulgaria), Central Danube Development Agency Nonprofit Ltd. (Unkari) ja Middelburg Municipality (Alankomaat). Neuvoa-antavana partnerina toimii The European Institute for Innovation – Technology.
 • Rahoitusohjelma: Interreg Europe 2021-2027 
 • Kokonaisbudjetti: 1,98 miljoonaa euroa
 • Maakunnallisen sidosryhmän edustajat: Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Kuortaneen urheiluopistosäätiö, Lappajärven kunta/Geopark, Leader Aisapari, Leader Liiveri, Leader Suupohja, SeAMK Matkailu, Sedu, Visit Lakeus Oy/Into Seinäjoki, Yliopistokeskus.

Hanke lyhyesti

Ilmastomuutoksen torjumiseksi ja muutokseen sopeutumisen vuoksi EU:n tulee siirtyä hiilineutraalitalouteen vuoteen 2050 mennessä. Samanaikaisesti kun EU:ssa tavoitellaan parempaa energiaomavaraisuutta, energiavarmuutta sekä kilpailukykyä, kipuillaan energiakriisin kourissa. Polttoaineiden ja sähkön hinnan nousu uhkaavat Euroopan matkailu- ja majoitusalan kannattavuutta ja elinvoimaisuutta.  

Koronapandemian suorat vaikutukset sekä yhteiskunnan eri asteisten sulkutilojen vaikutukset ja matkustusrajoitukset ovat vaikuttaneet suuresti Euroopan matkailuinfrastuktuuriin (esim. erilaiset majoitus- ja tapahtumakäytössä olevat kiinteistöt, ravintolat ja muut ruokapaikat, viihdekiinteistöt). Vaikeaa tilannetta on edelleen hankaloittanut jo mainittu energiakriisi. Matkailu on Euroopan taloudessa erittäin merkittävä ala, ja sen elpyminen on entistäkin tärkeämpää.  

Hankkeen aikana partnerit tunnistavat ja jakavat keskenään hyviä käytäntöjä kestävästä matkailusta. Toteuttajat pyrkivät myös vaikuttamaan asiaan liittyvään politiikkaan alueellisia valmiuksia kehittämällä ja soveltamalla muualta saatuja sopivia ja toimivia käytänteitä.  

Hankkeen tavoitteena on:

 • edistää matkailun infrastruktuurin hiilidioksidipäästöjen vähentymistä 
 • kasvattaa matkailun infrastruktuurin energiatehokkuutta 
 • kasvattaa matkailualan energiaomavaraisuutta 
 • edistää uutta ja uudentyyppistä matkailua, jolla on vähäinen energiankulutus ja pieni hiilijalanjälki (esim. ”virtuaalimatkailu”) 
 • avustaa alueita (esim. maakuntia) selviytymään energiakriisistä, joka korkean energianhintojen kautta nostaa alan toimijoiden kokonaiskustannuksia, heikentää tuottavuutta ja taloudellista toimintakykyä.

Hankekuulumisia

Keräämme tähän alle uutisia ja kuulumisia hankkeesta: